​อ่านก่อนแล้วค่อยโหลด! Application “DTN Drive” ตอบโจทย์ข้อมูลเชิงลึก AEC

img


หลังสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ ก็ผ่านมาแล้วปีกว่า อาเซียนจะก้าวต่อไปในทิศทางไหน ความร่วมมือของอาเซียนในอนาคตจะเป็นอย่าง วิสัยทัศน์อาเซียน 2025 ที่ผู้นำอาเซียนได้กำหนดไว้ จะพลิกโฉมอาเซียนได้มากน้อยแค่ไหน คงเป็นคำถามที่หลายๆ คน ต้องการคำตอบ

ปัญหาที่ผ่านมาของคนไทย คือ ไม่รู้ว่าจะไปหาข้อมูลเหล่านี้ได้จากไหน ที่มีอยู่ก็กระจัดกระจาย ซึ่งกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และได้ทำการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ AEC ที่มีอยู่ทั้งหมด จนเกิดเป็นศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC Information Center ที่ได้เปิดให้บริการในช่วงก่อนหน้านี้

รูปแบบการให้บริการ เป็นศูนย์ที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ AEC ทั้งหมด ซึ่งเปิดให้บริการทั้งการเดินทางเข้ามาขอรับคำปรึกษาที่ศูนย์ หรือใช้วิธีการโทรศัพท์เข้ามาสอบถาม ซึ่งสามารถดำเนินการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ AEC ให้กับผู้มาขอรับบริการได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่เปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 จนถึงปัจจุบัน

แต่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มองว่า ด้วยรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ระบบสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น จึงได้ขยายรูปแบบการให้บริการเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยได้พัฒนา Application “DTN Drive” เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AEC และข้อมูลข่าวสารของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการให้บริการของ Application “DTN Drive” จะเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two-Way Communication) ให้กับกลุ่มเป้าหมาย นักธุรกิจ เกษตรกร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว ได้รับมุมมองใหม่ๆ และสามารถปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ของประเทศการเปิดให้บริการ Application ดังกล่าว นอกจากเป็นการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ ให้ข้อมูลและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านข้อมูลข่าวสารของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารสองทางระหว่างกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เข้าสู่ยุคเทคโนโลยีและนวัตกรรม

Application “DTN Drive” จะเป็นการเปิดมุมมองทางการค้าจากการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และภูมิทัศน์ของเศรษฐกิจไทยให้ผู้ใช้บริการได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยข่าวสารทันสมัย บทวิเคราะห์เชิงลึก พร้อมแนวทางการค้าการลงทุนในอาเซียน ในรูปแบบล้ำสมัยผ่านทาง Infograghic และ Interactive Content ที่เข้าใจได้ง่าย สนุก ไม่พลาดประเด็นร้อน ประเด็นลึก ของโลกการค้าพร้อมมอบประสบการณ์การเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจการทำธุรกิจกับภาพยนตร์สั้นระดับรางวัลทั้ง 10 เรื่อง ทั้งยังมีโอกาสพัฒนาตนเองผ่านงานกิจกรรม สัมมนาต่างๆ ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดขึ้น โดยสามารถพร้อมลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Application ที่อัพเดตก่อนใครกับ “DTN Drive” ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนำเสนอ

ลองมาดูกันว่า รายละเอียดภายใน Application “DTN Drive” มีอะไรน่าสนใจบ้าง จากการเข้าใช้บริการ พบว่า หัวข้อที่น่าสนใจหัวข้อแรก ก็คือ “คู่มือการปรับตัวให้เข้ากับ AEC 2025” ซึ่งเป็นการให้รายละเอียดเกี่ยวกับอนาคตของ AEC ที่อาเซียนกำลังจะมุ่งหน้าไปว่ามีทิศทางอย่างไร อะไรจะเกิดขึ้นบ้าง และผู้ที่เกี่ยวข้องควรจะปรับตัว เตรียมความพร้อมอย่างไร ซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้าง อยากให้เข้าไปลองอ่านกันดู ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถตอบโจทย์และเพิ่มพูนความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับอนาคต AEC ได้แน่นอนหัวข้อถัดมา เป็นเรื่องของ Asean Investment Guide Book เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับประเทศอาเซียน โดยสามารถดูข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ข้อมูลด้านนโยบายการค้า นโยบายการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งมีรายละเอียดทั้งเชิงลึก เชิงกว้าง และสามารถนำไปใช้ในการวางแผนในการทำธุรกิจได้ทันที

จากนั้นเป็นหัวข้อในเรื่อง AEC Special Report ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับตลาดอาเซียนเชิงลึก ซึ่งได้ผ่านการพิจารณา วิเคราะห์ แยกแยะ ออกมา เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนเกี่ยวกับตลาดอาเซียนในแง่มุมต่างๆ และในส่วนของหัวข้อ AEC Lite News จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนในแง่มุมอื่นๆ ที่นอกเหนือจากเรื่องเศรษฐกิจ รวมถึงเรื่องควรรู้ต่างๆ เกี่ยวกับอาเซียน

นอกจากนี้ ยังได้นำ “วารสารการค้าระหว่างประเทศ” ซึ่งเป็นวารสารที่จัดทำโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มาเปิดให้โหลดอ่านได้ด้วย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการรายงานความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเจรจาการค้าระหว่างประเทศในแง่มุมต่างๆ ผ่านผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ และข้อมูลสาระน่ารู้ต่างๆ ด้านการค้าระหว่างประเทศ

ถัดมา จะเป็นหัวข้อ Event ซึ่งเป็นส่วนของกำหนดการประชุม สัมมนา การฝึกอบรม รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และในส่วนสุดท้าย จะเป็นส่วนของ Video ที่มีความหลากหลายเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างประเทศที่จัดทำมาในแง่มุม และรูปแบบต่างๆ ที่น่าสนใจ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด Application “DTN Drive” ได้ทั้ง 2 ระบบ ทั้ง Android ที่ Play Store และ iOS ที่ App Store ได้แล้ววันนี้ หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 025077555 หรือ www.dtn.go.th
 
โหลดเลย ความรู้เกี่ยวกับ AEC มีให้มากกว่าที่คิด 
 

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง