​“พาณิชย์”มอบรางวัลประกวดออกแบบเครื่องประดับ-เจียระไนพลอย (ชมภาพผลงาน)

img

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดออกแบบเครื่องประดับครั้งที่ 11 และการแข่งขันเจียระไนพลอย ครั้งที่ 1 โดยมีนางดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT  เข้าร่วม ที่กระทรวงพาณิชย์

สำหรับการประกวดออกแบบ มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 267 ผลงาน เป็นเครื่องประดับสำหรับสุภาพสตรี 231 ผลงาน บุรุษ 36 ผลงาน โดยผลงานประเภทเครื่องประดับสุภาพบุรุษ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานชุด Multiverse ออกแบบโดย น.ส.ศิลานันท์ คงบัว รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานชุด The Second Dimension ออกแบบโดย นายกิติศักดิ์ หมายเจริญ และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานชุด Radiant Cut Diamond ออกแบบโดย น.ส.พรวิภา เธียรพจีกุลผลงานประเภทเครื่องประดับสุภาพสตรี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานชุด My Universe ออกแบบโดย นายธีรวุฒิ อาปะโม รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานชุด New Shiny Discover ออกแบบโดย น.ส.กัญญา แสงผะกาย และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานชุด ปิรามิด ออกแบบโดย นายกิติศักดิ์ หมายเจริญสำหรับการประกวดการเจียไรไน มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทั้งสิ้น 34 ผลงาน แบ่งเป็น Main Challenge จำนวน 17 ผลงาน และ Freestyle Challenge จำนวน 17 ผลงาน โดยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ Mr.Bae Tae Kyu จากเกาหลี รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายสรรเพชญ พนักเจริญ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Mr.Milan Rekesan จากสมาพันธรัฐสวิส  

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง