​GIT ลงนาม MoU กับ 2 หน่วย ร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

img

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ (MoU) กับ The Ministry of Mineralls of Tanzania เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิคในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในรูปแบบของโครงการฝึกอบรมด้านอัญมณีศาสตร์ การออกแบบ การผลิต ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ ในช่วงการจัดงานบางกอกเจมส์ ครั้งที่ 69 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ GIT

ทั้งนี้ ยังได้ลงนาม MoU กับบริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ในการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน มาตรฐานธรรมาภิบาล และการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ด้านอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าด้วยสำหรับการลงนาม MoU ดังกล่าว ไม่เพียงช่วยสนับสนุนพันธกิจหลักของ GIT ที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก แต่ยังจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติได้เพิ่มขึ้น
 

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง