​กรมพัฒนาธุรกิจการค้า รับรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

img

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยนายจิตรกร ว่องเขตกร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เข้ารับรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance) ในงานมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2566 : DG Awards 2023 ซึ่งเป็นการรับรางวัลอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปีนี้ ได้รับรางวัลหน่วยงานคุณภาพด้านการใช้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)

รางวัลดังกล่าว ตอกย้ำการเป็นองค์กรภาครัฐชั้นนำที่มีการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย สร้างมูลค่า และเพิ่มศักยภาพการดำเนินงาน ทั้งการเปิดเผยข้อมูล เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล และการสร้างประโยชน์จากข้อมูลต่อไปในอนาคต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งช่วยให้ภาคธุรกิจและประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว สามารถนำข้อมูลนั้นไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง