​“อภิรดี”ลงพื้นที่พบปะชาวนา พร้อมชี้แจงมาตรการดูแลราคาข้าวเปลือก (ชมภาพ)

img

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ลงพื้นที่จ.อุบลราชธานี เพื่อพบปะกับพี่น้องเกษตรกรและติดตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2560/61 ด้านการตลาด จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร 2.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี และการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี และ 3.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก โดยผลการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจ ทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถขายข้าวได้ในราคาที่เพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ ยังได้เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) การเชื่อมโยงตลาดข้าวสีระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าวสี 4 แห่ง กับผู้ประกอบการส่งออกข้าวสี 2 บริษัท จำนวน 450 ตันในข้าวสีหลายชนิด ได้แก่ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมมะลิดำ (หอมนิล) และข้าวไรซ์เบอรี่ ที่ล้วนแล้วแต่เป็นข้าวสีที่มีศักยภาพในการส่งออก เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ และมีศักยภาพในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ในระยะยาว

จากนั้น ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 2560/61 ณ ยุ้งฉางเกษตรกร จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งโครงการได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2560 ที่ผ่านมา และจะสิ้นสุดในวันที่ 28 ก.พ.2561 โดยได้เน้นย้ำกับเกษตรกรให้รักษาคุณภาพการผลิตและการให้ความสำคัญกับการตากข้าว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้แจ้งให้ทราบว่า ในปีนี้จังหวัดศรีสะเกษไม่มีปัญหาเรื่องรถเกี่ยวข้าว เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับ GISTDA จัดทำ application “จองรถเกี่ยว” เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าวและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนรถเกี่ยวข้าวในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี


 

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง