​กรมพัฒน์ฯ คว้ารางวัล “รัฐบาลดิจิทัล” ติดต่อเป็นปีที่ 2

img

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้รับมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัล จากพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ภายในงาน Digital Government Awards : DG Awards 2020 ณ สโมสรทหารบก กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ที่มอบรางวัลให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในระดับสูง

ในปี 2563 สพร.ได้ดำเนินการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 1,926 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ครอบคลุม 76 จังหวัดโดยพิจารณาให้คะแนนจากผลการตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น 6 ตัวชี้วัด ได้แก่ แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ ศักยภาพเจ้าหน้าที่ ภาครัฐด้านดิจิทัล บริการภาครัฐ การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัย และเทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้   

จากนั้นได้มีการประกาศผลและมอบรางวัลแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1.รางวัลรัฐบาลดิจิทัล มีหน่วยงานภาครัฐระดับกรมได้รับโล่รางวัล จำนวน 10 รางวัล และประกาศนียบัตรระดับจังหวัด 5 รางวัล 2.ประกาศนียบัตรรางวัลเฉพาะด้านประจำปี จำนวนรวม 8 รางวัล และ 3.รางวัลผู้นำองค์กรดิจิทัลดีเด่น 2020 จำนวน 1 รางวัล

ทั้งนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็น 1 ใน 10 หน่วยงานระดับกรมที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ขณะที่ เมื่อปี 2562 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรัฐบาลดิจิทัล (DG Awards 2019) ด้วยคะแนนสูงสุด และเป็น 1 ใน 5 หน่วยงานที่ได้รับรางวัลต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน (2562 - 2563)

ชมภาพเพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง