​“ห้องเสื้อดีเทล” ดีกรีแชมป์เหรียญทอง ผลงานนวัตกรรมผ้าไหมทอมือพื้นบ้าน สู่ตลาดโลก

img

ปัจจุบันผ้าไหมไทยเริ่มได้รับความนิยมในการสวมใส่ในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เพียงสวมใส่เฉพาะในโอกาส สำคัญๆเหมือนในอดีต ทำให้ความต้องการใช้ผ้าไหมไทยเพิ่มสูงขึ้น แต่การจะหาผ้าไหมไทยที่สวยงดงาม มีความประณีต มีรูปแบบ นำแฟชั่น และทันสมัยไม่ใช่ง่ายนัก แต่วันนี้มีผู้ตัดเย็บผ้าไหมไทยร่วมสมัยอย่าง “ห้องเสื้อดีเทล” ซึ่งเป็นห้องเสื้อชื่อดังในจังหวัดนครราชสีมา มาแนะนำให้รู้จักและเมื่อรู้จักแล้ว ก็จะรู้ว่าฝีมือคนไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก

ห้องเสื้อดีเทล เริ่มต้นจากความสนใจในการนำผ้าไทยมาออกแบบ ตัดเย็บ พัฒนารูปแบบให้ดูทันสมัย เหมาะสมและน่าสวมใส่ โดยใช้ความรู้ในการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูงจากโรงเรียนสอนตัดเย็บเสื้อระพีสมาคมฝรั่งเศส ก่อตั้งครอบครัวดีเทลขึ้นจนถึงปัจจุบันกว่า 20 ปี ที่ได้รังสรรค์ผลงานให้ลูกค้าสวมใส่
         
นอกจากนี้ ยังมีการทอผ้าที่เลือกใช้กี่นวัตกรรม ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างกี่ยกดอก และกี่ทอมือมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงาม โดยเน้นสีธรรมชาติเป็นหลัก ผลงานการันตีความสำเร็จของครอบครัวดีเทล คือ รางวัลเหรียญทองสีเทรนด์บุ๊คประเภทผ้ายกเล็ก ประจำปี 2564 และรางวัลเหรียญทอง ประเภทผ้ายกเล็ก จากการประกวดผ้าลายพระราชทานลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ระดับประเทศ
         
สำหรับแรงบันดาลใจในการรังสรรค์ผลงาน เกิดขึ้นจากนโยบายเศรษฐกิจหลักของประเทศไทย คือ BCG Model ทำให้นำไปสู่การผลิตผลงาน ที่ชื่อว่า “สิริสาธรนารีรัตน์” ผ้าไหมทอยกเล็กจากที่ราบสูงโคราช โดยมีแรงบันดาลใจจากลายขอฯ พระราชทาน และดอกของต้นสาธร ต้นไม้พระราชทานจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ผสมผสานกันออกมาแบบลงตัว ด้วยการนำเส้นไหมสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดนครราชสีมา มาย้อมสีธรรมชาติด้วยวิธีการย้อมเย็น ที่นับว่าวิธีการย้อมผ้าที่ช่วยลดโลกร้อน อนุรักษ์พลังงาน โดยใช้หม้อนิล หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกย้อมครามทางอีสานตอนล่าง โดยเฉพาะ ชาติพันธ์ ลาวเวียง จะนิยมเรียกหม้อนิล อันเนื่องด้วยสีที่ย้อมเสร็จจะเป็นสีนิล จากนั้นนำมาแช่น้ำมูลหนอนไหม เพื่อเบรกสีให้เกิดเงาสีเขียวและเพิ่มความเข้มของสี พร้อมเพิ่มความนุ่มขอนเส้นไหม ด้วยการหมักดินด่านเกวียน
         


ในการทอผ้าผืนนี้ ได้อนุรักษ์กรรมวิธีที่ได้สืบทอดมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ เป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมา นั่นคือการหวีเส้นยืนให้เงางาม ไม่ขาดฟู ด้วยสีผึ้งชั้นดี ที่หุงสุกแบบฉบับเฉพาะของครอบครัว นอกจากเส้นไหมแล้ว ในผ้าผืนนี้ยังประกอบไปด้วยเส้นใยธรรมชาติอื่น ๆ อีก เช่น เส้นใยบัว และเส้นใยฝ้าย เข้ามาเสริมสร้างความงามในส่วนของเชิงผ้า โดยมีเทคนิคการทอ ประเภทผ้ายกเล็ก หวีเส้นยืนด้วยสีผึ้งหุงอย่างดีแบบอย่างสมัยโบราณ เส้นยืน เส้นใยธรรมชาติจากเส้นไหม เส้นพุ่ง เส้นไหมย้อมหม้อนิลหรือหม้อคราม บวกมูลหนอนไหม บวกหมักโคลนดินด่านเกวียน และเส้นใยธรรมชาติจากเส้นใยบัวผสมฝ้าย
         
จากความสามารถและความสำเร็จดังกล่าว กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ได้เล็งเห็นถึงการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการในทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น จึงได้เข้าไปสนับสนุนและส่งเสริมให้ห้องเสื้อดีเทลได้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า รวมทั้งกิจกรรมการอบรมในโครงการต่าง ๆ ของกระทรวงพาณิชย์ที่สามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ สามารถนำไปใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ และสร้างการรับรู้ให้แก่บุคคลภายนอกได้รู้จักผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น
         
โดยผลการดำเนินการที่ผ่านมาที่มีส่วนช่วยในการเปิดตัวผลงานของห้องเสื้อดีเทลออกสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ ผลงานล่าสุดได้เข้าร่วมกิจกรรม ISAN Thai Silk from Local to Global โครงการ Qurated Fashion 2022 by DITP Qurator Fashion TH โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
         
นอกจากนี้ ยังมีแผนงานสนับสนุนและส่งเสริมให้ห้องเสื้อดีเทล สามารถพัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่การเป็นผู้นำด้านศิลปหัตถกรรมประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ และส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการผ้าทออีสานสู่สากลและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสและสร้าง Connection กับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการพัฒนาตนเองและผลิตภัณฑ์ เพื่อก้าวสู่เวทีการค้าระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงาน STYLE Bangkok ที่จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น
         
วันนี้ ผ้าไหมไทยที่เริ่มพัฒนา และโด่งดังจากพื้นบ้าน ไม่ใช่แค่เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ต้องการของตลาดภายในประเทศ แต่กำลังจะเปิดตัวออกสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อเฉิดฉายในเวทีโลก และยังเป็นหนึ่งในสินค้า ที่กระทรวงพาณิชย์ คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Local+ ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เป็นที่รู้จัก มีรายได้ และเป็นที่ยอมรับของตลาดมากขึ้น มีรวมทั้งมีช่องทางการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งในที่สุดจะสามารถสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาได้มากขึ้น
 

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง