​ชวนอุดหนุน “ข้าวสาร-เกษตรแปรรูป” ที่ Farm Outlet วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งเสมอ

img

มีศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ให้การสนับสนุนและส่งเสริม อีก 1 แห่ง ตั้งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี มาแนะนำ ซึ่งผู้ที่นิยมบริโภคข้าวที่มีแหล่งที่มาจากเกษตรกร แปรรูปโดยเกษตรกร ไม่ควรพลาด 
         
ร้านดังกล่าว คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งเสมอ ตั้งอยู่ที่ 46/5 หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งสมอ  อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับการส่งเสริมให้เป็น Farm Outlet เมื่อปี 2558
         
ที่มาของร้านนี้ เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านบ้านทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพราะต้องการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการช่วยหารายได้เพิ่มให้แก่ครอบครัว จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง “กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอ” ที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการนำผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นสินค้าแปรรูปต่าง ๆทั้งนี้ สินค้าเด่นที่จำหน่าย เช่น ข้าวสาร สินค้าเกษตรแปรรูปตราจมูกข้าวรุ่งอรุณ และที่มีความโดดเด่น สามารถนำข้าวไรซ์เบอร์รี่มาผลิตเป็นโจ๊กข้าวไรซ์เบอร์รี่ เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร และยังเป็นศูนย์ที่มีความหลากหลายครบวงจร ทั้งเป็นแหล่งผลิตสินค้า แหล่งศึกษาดูงาน รวมถึงเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน โดยรวบรวมผลิตภัณฑ์เกษตรที่สำคัญจำหน่ายตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
         
ผู้ที่เดินทางไปยังจังหวัดกาญจนบุรี หรือเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี หากนึกถึงข้าว ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว อย่าลืมแวะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งเสมอ โดยร้านเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. หรือถ้าไปไม่ถูก สามารถโทรสอบถามได้ที่ คุณจักรพันธ์ สอนใจ โทร. 081-745-8318 , 089-758-4520

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง