​“พาณิชย์”ลงนาม MOU 3 หน่วยงาน เสริมความรู้บัญชี-ภาษี แก่ SME ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

img

“พาณิชย์” จับมือ 3 หน่วยงานพันธมิตร กรมสรรพากร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ลงนาม MOU รวมพลังบัญชีสีขาว บูรณาการความร่วมมือส่งเสริม พัฒนา และเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบัญชีและภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน
         
นางวรรณภรณ์ เกตุทัต รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2567 ที่ผ่านมา นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้มาเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนาม MOU รวมพลังบัญชีสีขาว บูรณาการความร่วมมือส่งเสริมพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบัญชีและภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการ SME ไทย ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมสรรพากร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีและภาษีอากรที่มีคุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานทางวิชาชีพบัญชีและภาษีอากรแก่ผู้ประกอบการ SME และสามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและสำนักงานบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ SME ไทย เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
         
“การลงนาม MOU ของทั้ง 4 หน่วยงานในครั้งนี้ นับเป็นประวัติศาสตร์หน้าสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดทำบัญชีและภาษีอากรให้แก่ผู้ประกอบการ SME ไทย เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดแก่ภาคธุรกิจ ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์การประกอบธุรกิจที่ทั่วโลกให้การยอมรับ”

นางวรรณภรณ์กล่าวว่า ปัจจุบันมีธุรกิจที่จดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากว่า 9 แสนราย และในจำนวนนี้ เป็นธุรกิจ SME มากกว่าร้อยละ 90 และมีผู้ทำบัญชีจำนวน 75,209 คน และผู้สอบบัญชี จำนวน 11,564 คน การร่วมกันเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ SME ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชี จึงเปรียบเสมือนการสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เศรษฐกิจของประเทศอย่างทรงประสิทธิภาพ โดยทั้ง 4 หน่วยงานจะมีการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ขององค์กร เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม สามารถนำพาธุรกิจให้เดินหน้าบนเวทีธุรกิจด้วยความเชื่อมั่นและสร้างธุรกิจสีขาวให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนที่กำลังจะเข้าร่วมลงทุนสำหรับแนวทางการดำเนินการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะดำเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมทั้งร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในสร้างนักบัญชีและสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยเหมาะสมกับระบบเศรษฐกิจในยุคดิจิทัลและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเน้นการสร้างความตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบ
         
กรมสรรพากร จะดำเนินการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกของหน่วยงานพันธมิตร รวมทั้งผู้ประกอบการ SME ไทย เกี่ยวกับการภาษีอากรที่ถูกต้องเหมาะสม และให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี การภาษีอากร และการบริหารธุรกิจ ตามที่เป็นภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ให้แก่ สมาชิกของหน่วยงานพันธมิตร ผู้ประกอบการ SME ไทย ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และสำนักงานบัญชี
         
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดำเนินเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานวิชาชีพ และส่งเสริมให้มีนักบัญชีอาสาที่ให้ความช่วยเหลือด้านการจัดทำบัญชีและภาษีอากรให้แก่ SME ไทย และส่งเสริมสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการเติบโตของ SME ไทย อย่างมีธรรมาภิบาล
         
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีและภาษีอากร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่สมาชิกของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้สมาชิกของหน่วยงานพันธมิตรรวมทั้งผู้ประกอบการ SME ไทย ในการใช้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และสำนักงานบัญชีที่มีคุณภาพ

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง