​กรมพัฒน์ฯ มอบโล่ “พี่เลี้ยงโชห่วย” 21 ราย กำลังสำคัญเสริมแกร่งค้าปลีกรายย่อย

img

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามอบโล่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นต้นแบบ 21 ราย คว้ารางวัล “พี่เลี้ยงโชห่วย” หลังเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย ให้มีความแข็งแกร่งก้าวเป็นสมาร์ทโชห่วย คาดระหว่างช่วยเหลือจนถึงสิ้นปี จะเกิดยอดการเจรจาซื้อขายสินค้าระหว่างกันไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท  
         
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กรมได้มอบโล่รางวัล “พี่เลี้ยงโชห่วย” ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น ที่ผ่านการพัฒนาจากกรมให้เป็นร้านค้าต้นแบบ จำนวน 21 ราย ในฐานะที่ได้เข้ามาช่วยพัฒนาผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย หรือโชห่วย ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ของประเทศ ให้เป็นสมาร์ทโชห่วย ทั้งการเข้าไปอบรมให้ความรู้ในการทำธุรกิจ เช่น บัญชี ภาษี การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและช่องทางออนไลน์เพื่อการบริหารจัดการร้านค้าและสร้างโอกาสทางการตลาด และการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการระหว่างร้านค้าต้นแบบกับโชห่วย เพื่อให้เกิดการเกื้อกูลกันในการทำธุรกิจ
         
ทั้งนี้ ร้านค้าต้นแบบที่ได้รับมอบโล่รางวัลในครั้งนี้ ได้เป็นผู้ที่เข้าไปช่วยอบรมร้านโชห่วยทั่วประเทศ โดยได้เข้าไปช่วยเหลือปรับภาพลักษณ์ร้านค้า แนะนำการจัดเรียงสินค้าตามหลัก 5 ส (สวย สะอาด สว่าง สะดวก สบาย) ช่วยแนะนำการจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ ให้ดูสวยงาม มีระเบียบ สะดวกในการซื้อขาย เพื่อช่วยดึงดูดลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการขายสินค้า รวมทั้งผลักดันให้มีการนำระบบ POS มาใช้ในการบริหารจัดการร้านค้า และมีช่องทางออนไลน์เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาด เพื่อให้ก้าวไปเป็นสมาร์ทโชห่วย  
           
นอกจากนี้ ในระหว่างการลงพื้นที่ช่วยเหลือร้านโชห่วย ได้มีการจัดกิจกรรมเชื่อมโยงการทำธุรกิจ ผ่านการสร้างเครือข่ายระหว่างร้านค้าต้นแบบ กับร้านโชห่วยควบคู่กันไปด้วย โดยมีการซื้อขายสินค้าระหว่างกันในแต่ละครั้งเป็นจำนวนมาก และคาดว่าทั้งปีจะมีการซื้อขายไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
         


สำหรับร้านค้าต้นแบบที่ได้รับรางวัล “พี่เลี้ยงโชห่วย” จำนวน 21 ราย ได้แก่ บริษัท เอส.อาร์.ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด จ.เพชรบูรณ์ 2.บริษัท อุตรดิตถ์ เอส.ที.เทรดดิ้ง จำกัด จ.อุตรดิตถ์ 3.บริษัท แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท จำกัด จ.ลำพูน 4.บริษัท ลำปางเสรีกรุ๊ป จำกัด จ.ลำปาง 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิมแพ็กฮั้ว จ.แพร่ 6.บริษัท บิ๊กแคท มาร์ท จำกัด จ.ยโสธร 7.บริษัท พีเอเอ็ม สมาร์ท โกลบอล จำกัด จ.ยโสธร 8.บริษัท อึ้งเซ้งเฮง (1994) จำกัด จ.อุดรธานี 9.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ๊หวาพานิช จ.ขอนแก่น 10.บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด จ.อุบลราชธานี

11.บริษัท เกียรติสินโฮลเซล จำกัด จ.ขอนแก่น 12.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ถูกซุปเปอร์มาร์เก็ต จ.สกลนคร 13.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไชยแสงดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ จ.สิงห์บุรี 14.บริษัท เอกภาพ กรชัย ท่าประชุม จำกัด จ.ปราจีนบุรี 15.บริษัท บางบอนซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด จ.กรุงเทพฯ 16.บริษัท วัฒนานุกิจ จำกัด จ.ระยอง 17.บริษัท สหไทย ซูเปอร์ จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 18.ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระบี่เบญจมินทร์ จ.กระบี่ 19.บริษัท แม่ขรีพาณิชย์ จำกัด จ.พัทลุง 20.บริษัท มาเธอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จ.กระบี่ และ 21.บริษัท เคแอนด์เค ซุปเปอร์สโตร์ เซาท์เทิร์น จำกัด (มหาชน) จ.สงขลา

ก่อนหน้านี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ MOU ขับเคลื่อนโครงการ “สมาร์ทโชห่วย พลัส” กับพันธมิตร 27 หน่วยงาน 6 กลุ่ม ประกอบด้วยสมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย , ผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย (Supplier) , ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยี / ระบบ POS / แพลตฟอร์ม , ผู้ให้บริการเสริม อาทิ ตู้เติมเงิน ตู้ให้บริการแบบหยอดเหรียญ , สถาบันการเงิน และผู้ผลิตสินค้าชุมชนในเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการมอบสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ให้แก่ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสมาร์ทโชห่วย พลัส และวางกลไกการทำงานในพื้นที่ภายใต้แนวคิด “พี่เลี้ยงโชห่วย” โดยมีร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ผ่านการพัฒนาจากกรมเป็นร้านค้าต้นแบบ ช่วยพัฒนาผู้ประกอบการโชห่วยในพื้นที่ให้เป็น “สมาร์ทโชห่วย” เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ และเป็นจุดศูนย์กลางของท้องถิ่นที่ช่วยกระจายสินค้าชุมชนให้กับคนในพื้นที่ สร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโต

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง