“พาณิชย์”นำทัพผู้ส่งออกข้าว ถกผู้นำเข้าฮ่องกง ติดตามการค้า ผลักดันขายเพิ่ม

img

กรมการค้าต่างประเทศนำสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยบินพบสมาคมผู้นำเข้าข้าวของฮ่องกง ติดตามสถานการณ์การค้าข้าว ปัญหา อุปสรรค หวังเพิ่มปริมาณส่งออกข้าวไทยไปฮ่องกงได้เพิ่มขึ้น และผลักดันให้ข้าวไทยครองตลาดอันดับ 1 ในฮ่องกงได้ต่อไป  
         
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ จะนำคณะผู้แทนจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยไปพบปะหารือกับสมาคมผู้นำเข้าข้าวของฮ่องกง ในช่วงปลายเดือน พ.ค.2566 เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์การค้าข้าว นโยบาย ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อส่งเสริมการค้าข้าวระหว่างกัน รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า และรักษาส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยให้ครองอันดับ 1 ในตลาดข้าวฮ่องกงและเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวไทยไปฮ่องกงให้เพิ่มขึ้นต่อไป
         
ทั้งนี้ ฮ่องกงเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของข้าวไทย โดยที่ผ่านมา ไทยส่งออกข้าวไปฮ่องกงประมาณ 170,000–223,000 ตัน/ปี ในแต่ละปีฮ่องกงนำเข้าข้าวจากต่างประเทศประมาณ 300,000-330,000 ตัน ข้าวไทยจึงมีสัดส่วนเกินครึ่งของปริมาณการนำเข้าข้าวทั้งหมดของฮ่องกง ซึ่งไทยครองส่วนแบ่งตลาดข้าวฮ่องกงเป็นอันดับ 1 มาโดยตลอด รองลงมา คือ เวียดนาม จีน ญี่ปุ่น และกัมพูชา โดยข้าวไทยที่ส่งออกไปฮ่องกง 80% เป็นข้าวหอมมะลิไทย ฮ่องกงจึงอยู่อันดับ 4 ของตลาดข้าวหอมมะลิไทย โดยรองจากสหรัฐฯ เซเนกัล และจีน
         


อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 2562 ถึงปัจจุบัน ฮ่องกงได้นำเข้าข้าวจากต่างประเทศลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของฮ่องกง ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคในฮ่องกงได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยกระแสรักสุขภาพที่ต้องการลดคาร์โบไฮเดรตและน้ำตาล และหันมาบริโภคคีนัวร์และธัญพืชเป็นหลัก จึงทำให้ในฮ่องกงมีการบริโภคข้าวน้อยลง ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการส่งออกข้าวไทยไปฮ่องกงลดลงด้วย แต่ไทยยังครองส่วนแบ่งตลาดข้าวอันดับ 1 ในฮ่องกงมาจนถึงปัจจุบัน
         
สำหรับการการกระตุ้นให้เกิดความต้องการซื้อและการบริโภคข้าวไทยในฮ่องกงที่ผ่านมา กรมฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยและข้าวหอมมะลิไทยในฮ่องกงอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดกิจกรรมร่วมกับร้านอาหารไทยหรือเชนร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในฮ่องกง การประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทยในงาน Thai SELECT Carnival 2023 และการให้ผู้มีอิทธิพลทางความคิด (KOL) ประชาสัมพันธ์ข้าวไทยและข้าวหอมมะลิไทยผ่านสื่อออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ข้าวไทยและสร้างการรับรู้และการจดจำเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทยให้แก่ผู้บริโภคข้าวในฮ่องกงได้เป็นอย่างดี

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง