กรมพัฒน์ฯ เปิดคอร์สสอนออนไลน์ วิธีนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing

img

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดจัดอบรมวิธีนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing และส่งอย่างไรไม่ให้บกพร่อง ให้กับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาคมการค้าและหอการค้า จำนวน 8 รอบ รอบละ 300 คน ผ่านระบบ Zoom ทั้งภาคเช้าและบ่าย วันที่ 2 และ 30 มี.ค. และวันที่ 3 และ 24 เม.ย. หวังให้ภาคธุรกิจส่งงบการเงินได้แบบมืออาชีพ ลดความผิดพลาด และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้ทันที

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้กำหนดจัดโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ประจำปี 2566” โดยจะจัดอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สมาคมการค้าและหอการค้า ซึ่งการจัดอบรมในแต่ละวันจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบเช้า และรอบบ่าย รอบละ 300 คน กำหนดจัดช่วงแรกในวันที่ 2 และ 30 มี.ค.2566 ช่วงที่ 2 วันที่ 3 และ 24 เม.ย.2566 โดยจะจัดอบรมแบบ Live Training ผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเข้าร่วมอบรมได้พร้อมกันจำนวนมาก

โดยการอบรมดังกล่าว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น วิธีการบันทึกงบการเงินแบบง่าย ๆ โดยใช้ไฟล์ Excel V.2.0 ได้ทราบข้อควรระวังเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันมิให้งบการเงินที่นำส่งมีความบกพร่อง รวมถึงเทคนิคการตรวจสอบผลการนำส่งงบการเงินและบัญชี รายชื่อผู้ถือหุ้น ที่จะทำให้มีความเป็นมืออาชีพในการนำส่งงบการเงินและเอกสารประกอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็วนายทศพลกล่าวว่า ปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ยังดำเนินกิจการและต้องนำส่งงบการเงินภายในเดือนพ.ค.2566 กว่า 760,000 ราย โดยปีที่ผ่านมา นิติบุคคลนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing จำนวนถึง 99% แต่ยังมีอีก 1% ที่ยังนำส่งงบการเงินในรูปแบบกระดาษ ซึ่งกรมฯ ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนให้กลุ่มนี้ นำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing และเพื่อให้การนำส่งงบการเงินมีความถูกต้องครบถ้วน

“หากภาคธุรกิจยื่นงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing ทั้งหมด 100% การยื่นในรูปแบบกระดาษ ก็ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของภาคธุรกิจ ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษ รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังเป็นการส่งเสริมให้มีฐานข้อมูลทางการเงินของภาคธุรกิจ ข้อมูลผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูลสำหรับประกอบการทำธุรกรรมทางการเงินได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และยังสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อวิเคราะห์ขีดความสามารถของภาคธุรกิจไทย เพื่อกำหนดแนวทางการส่งเสริมได้อย่างทันสถานการณ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”นายทศพลกล่าว
         
สำหรับผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองข้อมูลธุรกิจ โทร.0-2547-4377 , 0-2547-4390-91 และ 0-2547-5978 หรือผ่านช่องทาง Line Application : @sxw0580y หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th


 

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง