​ครม.แต่งตั้งผู้บริหารพาณิชย์ใหม่ “รณรงค์” เป็นผอ.สนค. “พูนพงษ์” ขึ้นรองปลัด

img

ครม.อนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง “รณรงค์” เป็นผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า "พูนพงษ์" เป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า วันที่ 14 ก.ย.2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์) จำนวน 2 ราย เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้ 1.นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 2.นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
         


สำหรับนายรณรงค์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจาการค้า เคยเป็นรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จากนั้นเป็นที่ปรึกษาการพาณิชย์ เมื่อเดือนก.พ.2562 และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อปลายปี 2562 จากนั้นในปี 2564 ได้ขยับขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์
         
ส่วนนายพูนพงษ์ เติบโตมาในสายงานการจดทะเบียนธุรกิจ การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญด้านงานทะเบียนพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจ ทั้งค้าปลีกค้าส่ง โชวห่วย แฟรนไชส์ โลจิสติกส์ การส่งเสริมการค้าออนไลน์ เคยเป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เมื่อช่วงกลางปี 2564

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง