กรมเจรจาฯ ชวนร่วมระดมความคิดเห็นออนไลน์ การทำ FTA อาเซียน-แคนาดา

img

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเตรียมจัดระดมความคิดเห็นการจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา ผ่านทางออนไลน์ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป แสดงความคิดเห็น รวม 4 วัน ระหว่างวันที่ 14-17 มิ.ย. ก่อนใช้ประกอบในผลการศึกษา และใช้เป็นท่าทีประกอบการตัดสินใจในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-แคนาดา ในเดือน ก.ย.นี้
         
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ มีกำหนดจัดประชุมระดมความเห็น เรื่อง “เปิดประตูอาเซียน-แคนาดา โอกาสการค้า การลงทุน และความร่วมมือ” ผ่านระบบประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ 14-17 มิ.ย.2564 เพื่อรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนที่สนใจในเรื่องการเจรจาจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา ซึ่งจะมีการถ่ายทอดผ่านทาง Facebook กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังการสัมมนา และร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นตามวันและเวลาที่กำหนด
         
สำหรับรายละเอียดการสัมมนาครั้งนี้ มีหัวข้อเรื่องที่สำคัญ ได้แก่ 1.การค้าสินค้าและสินค้าเกษตร ในวันที่ 14 มิ.ย.2564 เวลา 09.00-11.00 น. 2.การค้าบริการ การลงทุน และการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ ในวันที่ 15 มิ.ย.2564 เวลา 09.00-11.00 น. 3.ประเด็นเจรจาใหม่ๆ ในวันที่ 16 มิ.ย.2564 เวลา 09.00-11.00 น. และ 4.เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสาธารณสุข ในวันที่ 17 มิ.ย.2564 เวลา 09.00-11.00 น. โดยผลการสัมมนาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรื่องการเจรจาจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา ซึ่งกรมฯ ได้มอบบริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการ
         


นางอรมนกล่าวว่า เมื่อปีที่ผ่านมา กรมฯ ได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง “โอกาสขยายตลาดใหม่ ผ่าน FTA อาเซียน-แคนาดา” ซึ่งมีผู้เข้าร่วมได้ระบุว่าเห็นโอกาสในการขยายตลาดใหม่ของไทยจากการทำ FTA กับแคนาดา โดยเป็นประเทศที่ยังไม่มี FTA กับไทยมาก่อน แต่ก็มีบางประเด็นที่ไทยต้องใช้ความระมัดระวังในการเจรจาร่วมกับอาเซียนด้วยความรอบคอบ เช่น การเปิดตลาดสินค้าสุกรที่มีสารเร่งเนื้อแดง การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการเข้าถึงยา และการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ เป็นต้น
         
อย่างไรก็ตาม การสัมมนากลุ่มย่อยในครั้งนี้ กรมฯ คาดว่าจะได้หารือในรายละเอียดของประเด็นเหล่านี้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการหารือของไทยกับอาเซียนและแคนาดาต่อไป เนื่องจากรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนมีกำหนดจะประชุมร่วมกับรัฐมนตรีการค้าแคนาดา เพื่อพิจารณาตัดสินใจเรื่องการเปิดเจรจาจัดทำ FTA อาเซียน-แคนาดา ในเดือนก.ย.2564 นี้
         
ทั้งนี้ ในปี 2563 การค้ารวมระหว่างไทยกับแคนาดา มีมูลค่า 2,308.49 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการส่งออกจากไทยไปแคนาดา มูลค่า 1,540.97 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 767.52 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ข้าว ผลิตภัณฑ์ยาง และเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์และส่วนประกอบ และสินค้านำเข้าสำคัญ เช่น พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ เคมีภัณฑ์ และเครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ส่วนการค้ารวมระหว่างอาเซียนกับแคนาดา ในปี 2563 มูลค่า 19,966.7 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยอาเซียนส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 15,269.8 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากแคนาดา มูลค่า 4,697 ล้านเหรียญสหรัฐ สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องจักรกล สิ่งทอ และรองเท้า สินค้านำเข้าสำคัญ เช่น ธัญพืช ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ และเครื่องจักรไฟฟ้าติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง