​“พาณิชย์”คลอดเกณฑ์จ่ายส่วนต่างข้าวโพดปี 2 ผลผลิตต่อไร่ 713 กก. จ่ายงวดแรก 20 พ.ย.

img

“พาณิชย์”คลอดเกณฑ์ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีที่ 2 ประกันราคาเท่าเดิม 8.50 บาท กำหนดปริมาณผลผลิตต่อไร่ 713 กิโลกรัม จ่ายให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรตามจำนวนไร่ที่ขึ้นทะเบียน แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ เริ่มจ่ายงวดแรก 20 พ.ย.นี้ จากนั้นจ่ายอีกทุกวันที่ 20 ของเดือนจนสิ้นสุดโครงการ
          
นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม รองอธิบดี รักษาการอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้ลงนามประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 18 ส.ค.2563 ในกรอบวงเงิน 1,912 ล้านบาท
          
สำหรับหลักเกณฑ์การประกันรายได้ กำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ความชื้น 14.5% กิโลกรัม (กก.) ละ 8.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ และไม่ซ้ำแปลง โดยเกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตร มีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563 - 31 พ.ค.2564 และต้องเป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยตนเองและกรรมสิทธิ์เป็นของเกษตรกร มีระยะเวลาการใช้สิทธิ ในช่วงที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร
          


โดยการคำนวณปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ จะใช้วิธีการเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี2561/62 -2563/64) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 713 กิโลกรัม (กก.) ต่อไร่ คูณด้วยจำนวนไร่ตามที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนไว้ แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่
          
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณากำหนดราคาอ้างอิง และจ่ายส่วนต่างครั้งแรกในวันที่ 20 พ.ย.2563 ให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2563 และระบุวันคาดว่าเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 20 พ.ย.2563 โดยใช้ราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้นไม่เกิน 14.5% ของกรมการค้าภายใน เฉลี่ยจากจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตข้าวโพดสำคัญ 10 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา น่าน ตาก เลย เชียงราย ลพบุรี นครสวรรค์ พิษณุโลก และแพร่ เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน จากนั้นจะจ่ายอีกทุกวันที่ 20 ของเดือนจนกว่าจะสิ้นสุดโครงการ
          
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการดำเนินโครงการประกันรายได้ปีที่ 2 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ผลักดันให้ ครม. เห็นชอบโครงการประกันรายได้แล้ว 3 ชนิด คือ ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่วนข้าว กำลังจะเสนอเข้า ครม. วันที่ 27 ต.ค.2563 และยางพาราจะเป็นคิวถัดไป ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรที่จะได้รับการดูแล หากสินค้าเกษตรทั้ง 5 ชนิด มีราคาต่ำกว่าราคาประกันรายได้

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง