​ครม.แต่งตั้งผู้บริหาร “พาณิชย์”ใหม่ “ฉัตรชัย-ลลิดา-ภูสิต” ขึ้นเป็นผู้ตรวจราชการ

img

ครม.แต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหารระดับสูงของ “พาณิชย์” ใหม่ จำนวน 3 ตำแหน่ง “ฉัตรชัย-ลลิดา-ภูสิต” จากรองอธิบดี เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า วันที่ 14 ม.ค.2563 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวง จำนวน 3 คน ได้แก่ 1.นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปะชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน 2.นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ 3.นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

สำหรับการแต่งตั้งในครั้งนี้ เป็นการแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เพื่อทดแทนผู้ที่เกษียณอายุราชการ แต่ยังเหลือตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์อีก 2 ตำแหน่ง ที่ยังไม่ได้แต่งตั้ง เพราะต้องรอให้ตำแหน่งว่างก่อน จากที่ก่อนหน้านี้ ได้มีการแต่งตั้งนายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และนายสุพพัต อ่องแสงคุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ขึ้นไปเป็นรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และกำลังรอการโปรดเกล้าฯ อยู่

นอกจากนี้ ยังมีตำแหน่งระดับซี 10 คือ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ว่างอีก 2 ตำแหน่ง แต่ตำแหน่งนี้ เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงพาณิชย์ที่จะแต่งตั้งผู้บริหารจากระดับซี 9 ขึ้นมาเขียนผลงานทางวิชาการ ก่อนที่จะเสนอ ครม. แต่งตั้งต่อไป

สำหรับนายฉัตรชัย ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญงานด้านการค้าภายในประเทศ ก่อนขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมการค้าภายใน ส่วนนางลลิดา มีความเชี่ยวชาญงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพราะเติบโตมาจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ก่อนที่จะมาเป็นรองอธิบดีที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดูแลงานส่งเสริมธุรกิจ ขณะที่นายภูสิต เติบโตในสายงานด้านการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ก่อนที่จะขยับขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

>>>ติดตามข่าวสารพาณิชย์แบบฉับไว ส่งตรงถึงมือถือได้ที่ http://line.me/ti/p/%40uld0329i
>>>ติดตามข่าวสารพาณิชย์ ผ่านทวิตเตอร์ https://twitter.com/CNAOnlineTwit  
 

ติดตามข่าวสารผ่าน LINE
Add friend ที่ @cnaonline
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter