​เปิดด่านหนุนค้าชายแดน

img

หลังจากเกิดวิกฤตโควิด-19 ลากยาวมาตั้งแต่ต้นปี 2563 ได้ส่งผลให้ “ด่านการค้า” บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ต้อง “ปิดตัว” ลงหลายด่าน
         
ปัจจุบัน ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งมาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา มีด่านชายแดนอยู่ทั้งหมด 97 ด่าน เปิดทำการเพียงแค่ 46 ด่าน ส่วนที่เหลือยังปิดอยู่
         
แม้ด่านชายแดน จะปิดตัวเกินครึ่ง แต่ “การค้าชายแดนและผ่านแดน” ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และทะลุไปยังจีน เวียดนาม และสิงคโปร์ ยังเติบโตได้ดี
         
ยอดการค้าชายแดนและผ่านแดนในช่วง 8 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ส.ค.) มีมูลค่าสูงถึง 1,118,360 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.18% เป็นการส่งออกมูลค่า 682,184 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.03% และนำเข้ามูลค่า 436,176 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.74% เกินดุลการค้ามูลค่า 246,008 ล้านบาท 
         
หากเปรียบเทียบกับเป้าหมายการส่งออกทั้งปีที่ตั้งไว้ที่มูลค่า 7.89-8.12 แสนล้านบาท ขยายตัว 3-6% ถือว่ามูลค่าทำได้เกือบถึงเป้าแล้ว ส่วนอัตราการขยายตัว เกินไปกว่าเป้าหมายมาก
         
แต่ “นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์” มองว่า น่าจะผลักดันการค้าชายแดนและผ่านแดนเพิ่มขึ้นได้อีก จึงได้สั่งการให้ “กรมการค้าต่างประเทศ” ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลการค้าชายแดนและผ่านแดน “เร่งรัด” การเปิดด่านการค้าให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น
         
เบื้องต้นตั้งเป้าไว้ที่ 11 ด่าน ที่จะต้อง “ผลักดันเปิดให้ได้
         
ที่ “เมียนมา” มีเป้าหมาย 1 แห่ง คือ “ด่านสะพานข้ามแม่น้ำแห่งที่ 1” อ.แม่สาย จ.เชียงราย ตรงข้าม “เมืองท่าขี้เหล็ก” รัฐฉาน
         
ที่ สปป.ลาว มีเป้าหมายมากหน่อยถึง 7 แห่ง ได้แก่ “ด่านบ้านแจมป๋อง” อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ตรงข้าม “ด่านท้องถิ่นบ้านด่าน” เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว
         
ด่าน อ.เชียงคาน” จ.เลย ตรงข้าม “ด่านท้องถิ่นเมืองสานะคาม” แขวงเวียงจันทน์
         


ด่านบ้านหม้อ” อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ตรงข้าม “ด่านประเพณีหนองตา” เมืองสีโคตรตะบอง นครหลวงเวียงจันทน์
         
ด่านท่าเรือหนองคาย” อ.เมือง จ.หนองคาย ตรงข้าม “ด่านท้องถิ่นท่าเดื่อ” นครหลวงเวียงจันทน์ 
         
ด่านท่าเทียบเรือเทศบาลนครพนม” อ.เมือง จ.นครพนม ตรงข้าม “ด่านท้องถิ่นเมืองท่าแขก” แขวงคำม่วน
         
ด่านท่าเทียบเรือมุกดาหาร” อ.เมือง จ.มุกดาหาร ตรงข้าม “ด่านท้องถิ่นนครไกสอนพมวิหาน” แขวงสะหวันนะเขต
         
ด่านบ้านปากแซง” อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ตรงข้าม “ด่านท้องถิ่นปากตะพาน” เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน
         
ส่วนด้านกัมพูชา มีเป้าหมาย 1 แห่ง คือ “ด่านบ้านท่าเส้น” อ.เมือง จ.ตราด ตรงข้าม “ด่านบ้านทมอดา” อ.เวียงเวล จ.โพธิสัต 
         
ด้านฝั่งมาเลเซีย 2 แห่ง คือ “ด่านตากใบ (ท่าเรือ)” อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ตรงข้าม “ด่านเพนกาลันกูโป” และ “ด่านบูเก๊ะตา” อ.แว้ง จ.นราธิวาส ตรงข้าม “ด่านบูกิตบุหงา
         
เหตุผลที่เลือกทั้ง 11 ด่านเหล่านี้ เพราะเป็นด่านที่เคย “ทำมาค้าขายกัน” และภาคเอกชนไทยต้องการให้ “เร่งเปิดด่าน” เพื่อเพิ่มช่องทางการทำการค้าชายแดน
         
ขณะนี้ การเจรจาระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเปิดด่าน มีความคืบหน้าต่อเนื่อง โดยกรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละพื้นที่เป้าหมายประชุมและจัดทำแผน รวมทั้งหารือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน         
         
โดยด่านชายแดนไทยกับสปป.ลาว ที่มีอยู่ทั้งสิ้น 7 แห่ง ใน 6 จังหวัด ได้มีการจัดทำแผนการเปิดด่านส่งให้ สปป.ลาว พิจารณาแล้ว กำลังรอ “คำตอบ” ว่าจะ “เอายังไง” แต่คาดหวังว่า “จะได้รับข่าวดีในเร็ว ๆ นี้

ไม่เพียงแค่นั้น นายจุรินทร์ ยังได้ลงพื้นที่ไปติดตามและเร่งรัดการเปิดด่านด้วยตนเองอีก

ล่าสุด ได้ไปดู “ด่านบ้านท่าเส้น” ตั้งเป้าให้เปิดเป็น “ด่านชั่วคราว” ไม่ต้องรอเป็น “ด่านถาวร” ให้ใช้วิธีตั้งคอนเทนเนอร์ 2 ฝ่าย เอาส่วนราชการที่จำเป็น เช่น ศุลกากร ตม. ฝ่ายความมั่งคง หรือส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขอนามัยของสินค้ามาทำงาน และในอนาคต ก็เปิดรับ “นักท่องเที่ยว” ข้ามไป ข้ามมาได้
         


ต่อมาได้แวะไปที่ จ.กาญจนบุรี ไปติดตามเรื่องการค้าชายแดนไทยกับเมียนมา ได้เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาการค้าชายแดนเรื่องการชำระเงินระหว่างกันที่ค้าขายผ่าน “ด่านเจดีย์สามองค์” และเตรียมความพร้อม “ด่านพุน้ำร้อน” เพื่อรองรับการค้าขายในอนาคต
         
จากนั้นลงใต้ไป จ.นราธิวาส ไปเร่งรัดการเปิดด่าน “ตากใบ-บูเก๊ะตา” หลังจากปิดเพราะโควิด-19 มาตั้งแต่วันที่ 21 เม.ย.2563 และได้รับข่าวดีว่าจังหวัดพร้อมที่จะ “เปิดด่าน” ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2564 เป็นต้นไป ตอนนี้แค่รอฝั่งมาเลเซียให้ความเห็นชอบ
         
อีกด้าน “นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์” ได้รับนโยบายนายจุรินทร์ ไปติดตามความคืบหน้าการเปิด “ด่านศุลกากรเชียงคาน
         
มีความคืบหน้า คือ จ.เลย พร้อมที่จะเปิดด่าน โดยมีมาตรการป้องกันโควิด-19 การกำกับดูแลการขนส่งสินค้า และได้แจ้งฝ่าย สปป.ลาว แล้ว รอแค่ สปป.ลาว เซเยส
         
ทั้งหมดนี้ เป็นความ “พยายาม” ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ต้องการเร่งรัดการ “เปิดด่าน” เพื่อ “เปิดทางสะดวก” ให้กับการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน
         
เพราะหากมี “ประตูออก” มาก ก็จะยิ่งช่วยให้ไทย “ส่งออก” ได้มากขึ้น และทำ “รายได้” เข้าประเทศได้มากขึ้น
         
และยิ่งการค้าชายแดนและผ่านแดน เติบโตมากเท่าไร การส่งออกภาพรวมของประเทศ ก็จะเติบโตตามไปด้วย 
         
สุดท้าย เศรษฐกิจของประเทศก็จะขยายตัวได้เพิ่มขึ้น
         
นี่เป็นเหตุผล ที่ทำให้นายจุรินทร์ถึงได้พยายามเร่งรัดและผลักดันการ “เปิดด่านการค้า” ให้ได้มากที่สุด
         
จากที่ประเมิน เป้าหมายเฟสแรก 11 ด่าน ดูแล้ว น่าจะ “ทำได้สำเร็จ” ในเร็ววันนี้
         
นั่นหมายความว่า ไทยจะมีด่านชายแดนที่ “เปิด” มากกว่า “ปิด” การส่งออก การนำเข้า ก็จะสะดวกยิ่งขึ้น 
         
ส่วนด่านที่ “ปิดอยู่” นายจุรินทร์ ได้สั่งการให้ “ทำการบ้าน” ว่า ด่านไหนควรจะเร่งรัดเปิดในเฟส 2 และเฟส 3 หลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น และการรองรับการเปิดประเทศในระยะต่อไป
         
คงจะมีความชัดเจนในไม่ช้านี้
 
ซีเอ็นเอ

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง

ข่าวล่าสุด

ดูทั้งหมด