​“พาณิชย์”ชวนผู้ประกอบการสมุนไพร จ.น่าน อบรมเชิงลึก เทคนิคทำธุรกิจ การทำตลาด

img

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าชวนผู้ประกอบการสมุนไพร จ.น่าน สมัครเข้ารับการอบรมในหัวข้อ Uplift Marketing Skills ต่อยอดการตลาด สร้างโอกาสเมืองสมุนไพร เผยจะได้รับคำปรึกษาเชิงลึก ทั้งการบริหารจัดการธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ เทคนิคการตลาดทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ พิเศษสุด 5 รายที่ผ่านการคัดเลือก จะถูกนำไปเป็นต้นแบบ และได้รับสิทธิพิเศษออกงานแสดงสินค้า นำขายในห้าง สนามบินนานาชาติ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ก.ค.นี้ รับแค่ 30 ราย
         
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ให้ดำเนินงานด้านสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้กำหนดจัดกิจกรรมเชื่อมโยงและสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการค้าและการตลาดผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร จ.น่าน หัวข้อ Uplift Marketing Skills ต่อยอดการตลาด สร้างโอกาสเมืองสมุนไพร โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับคำปรึกษาเชิงลึกการบริหารจัดการธุรกิจแบบตัวต่อตัว (One on One Training) ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค เทคนิคการตลาดเจาะลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยกูรูเฉพาะด้านที่จะมาให้ความรู้ แนะนำเทคนิคพิเศษ และให้คำปรึกษาเชิงลึก
         
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม ยังจะได้รับคำแนะนำด้านการขยายช่องทางจำหน่ายที่หลากหลายจากเทรดเดอร์ บายเออร์รายใหญ่ โดย 5 ธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญ จะได้เป็น 5 ต้นแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพร จ.น่าน และจะได้รับสิทธิพิเศษร่วมออกงานแสดงและจำหน่ายสินค้าด้านสมุนไพรระดับประเทศ ได้รับการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านทุกช่องทางของกรม และหน่วยงานพันธมิตร พร้อมทั้งได้นำผลิตภัณฑ์ขึ้นจำหน่ายบนห้างสรรพสินค้าหรือสนามบินนานาชาติของไทย ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้และเข้าถึงสินค้าของผู้บริโภคหลากหลายกลุ่มได้อย่างตรงจุด ทำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร จ.น่าน มีโอกาสต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แบรนด์ดังระดับประเทศ และสร้างยอดขายที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
         


“กรมขอเชิญชวนผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร จ.น่าน สมัครเข้าร่วมอบรมโครงการ Uplift Marketing Skills ต่อยอดการตลาด สร้างโอกาสเมืองสมุนไพร ที่กำหนดจัดระหว่างวันที่ 24-25 ก.ค.2567 ณ โรมแรมน้ำทองน่าน จ.น่าน โดยเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 ก.ค.2567 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และรับสมัครเพียง 30 รายเท่านั้น โดยสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/QxkrRJ5uVAdLwXkSA หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โทร 0 2547 5950”นางอรมนกล่าว
         
ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ได้ประกาศรายชื่อเมืองสมุนไพร (Herbal City) จำนวน 16 จังหวัด แบ่งออกเป็น 3 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย 1.คลัสเตอร์เกษตรวัตถุดิบสมุนไพร 6 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี สระแก้ว สกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ อำนาจเจริญ 2.คลัสเตอร์อุตสาหกรรมสมุนไพร 4 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี นครปฐม ปราจีนบุรี จันทบุรี และ 3.คลัสเตอร์ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และการแพทย์แผนไทย 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน พิษณุโลก อุดรธานี สุราษฎร์ธานี สงขลา และได้มอบหมายให้หน่วยงานภายในคณะอนุกรรมการ ดำเนินการส่งเสริมพัฒนาสมุนไพรตามภารกิจที่รับผิดชอบ
         
ข้อมูลการบริโภคผลิตภัณฑ์สมุนไพรในประเทศไทย ปี 2566 มีมูลค่า 56,944.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ที่มีมูลค่า 52,104 ล้านบาท และได้กำหนดเป้าหมายในปี 2570 ให้ขนาดตลาดวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เท่าตัว หรือเพิ่มขึ้นกว่า 100,000 ล้านบาท โดยมีแรงผลักดันจากอุปสงค์ของตลาดที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องตามกระแสรักสุขภาพ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบกับสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันที่สำคัญจากเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสืบทอดมาจากภูมิปัญญาไทย รวมทั้งสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง