​“พาณิชย์”เผยองค์กรอิสระซื้อผลไม้ของจีน ขอให้ช่วยจัดหาทุเรียน หลังช่วงนี้ซื้อได้ยาก

img

กรมการค้าต่างประเทศ เผยองค์กรอิสระด้านการจัดซื้อผลไม้ของจีน ขอให้ช่วยประสานจัดหาทุเรียน หลังช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูกาลของทุเรียนภาคตะวันออก ทำให้หาซื้อได้ยาก แจ้งอีก 1-2 เดือน เป็นคิวของทุเรียนภาคใต้ ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการแน่ พร้อมขอช่วยอำนวยความสะดวกการนำเข้าผลไม้และสินค้าเกษตรของไทยไปจีน  
         
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการหารือกับ Mr.Yue Hua ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร The China Association for Promoting UN Procurement (CAPUNP) และคณะ พร้อมด้วยนายประสงค์ เบญจวรธรรม นายกสมาคมการค้าไทย-อาเซียน ว่า หน่วยงานดังกล่าวเป็นองค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลจีน และมีความประสงค์ที่จะจัดหาทุเรียนจากไทย เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูของทุเรียนภาคตะวันออก ซึ่งกรมได้รับที่จะช่วยประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรวบรวมทุเรียนจากจังหวัดต่าง ๆ ให้ และได้แจ้งว่าในอีก 1-2 เดือนข้างหน้า หรือเดือน ก.ค.-ส.ค. จะถึงช่วงทุเรียนภาคใต้ออก จะทำให้มีปริมาณทุเรียนตอบสนองต่อความต้องการของตลาดจีนได้เพิ่มมากขึ้น
         
“ได้แจ้งว่าช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูผลผลิตทุเรียนภาคตะวันออก จึงมีปริมาณทุเรียนน้อยลง ประกอบกับล้ง ทั้งไทยและจีนได้รีบทำสัญญาซื้อขาย รวบรวมผลผลิตล่วงหน้า จึงอาจทำให้เมื่อเข้ามาในช่วงกลาง หรือปลายฤดูกาล อาจจะไม่มีผลผลิตแล้ว แต่ก็ได้บอกไปว่าหลายจังหวัดในภาคกลางและภาคอีสาน เริ่มมีผลผลิตทุเรียนออกมาแล้ว และยังมีจำนวนไม่มากนัก แต่อีก 1-2 เดือน จะถึงช่วงทุเรียนภาคใต้ ตอนนั้น มีทุเรียนแน่”นายรณรงค์กล่าว
         


ทั้งนี้ กรมยังได้ใช้โอกาสนี้ ประสานกับ CAPUNP เพื่อขอให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการนำเข้าผลไม้ชนิดอื่น ๆ ของไทย นอกเหนือจากทุเรียน รวมถึงผลผลิตทางการเกษตรด้วย และยังได้ให้คำมั่นว่าผลผลิตผลไม้ ผลผลิตการเกษตรของไทย มีคุณภาพ มาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดจีนได้ ทั้งข้าวหอมมะลิ มันสำปะหลัง ยางพารา มะพร้าว ผลไม้ รวมทั้งสินค้าปศุสัตว์ โดยเฉพาะโคมีชีวิต เป็นต้น

นาย Yue Hua กล่าวว่า การมาครั้งนี้ ต้องการประสานความร่วมมือกับกรมการค้าต่างประเทศ ให้ช่วยจัดหาแหล่งซัปพลายทุเรียนส่งออกไปจีน ซึ่งรัฐวิสาหกิจจีนที่เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมและกระจายผลผลิตทุเรียน มีความต้องการทุเรียนจากไทยอีกสูงถึง 30 ตู้คอนเทนเนอร์ต่อวัน โดยหากจัดหาผลผลิตเพื่อส่งออกทำได้ตามเป้าหมาย จะมีมูลค่าส่งออกสูงถึง 600-1,000 ล้านหยวนต่อเดือน หรือประมาณ 3-5 พันล้านบาทต่อเดือน
         
สถิติการส่งออกทุเรียนของกรมศุลกากร พบว่า ในช่วง 3 เดือนของปี 2567 (ม.ค.-มี.ค.) ไทยส่งออกทุเรียนและผลิตภัณฑ์ ปริมาณ 39,714.86 ตัน มูลค่า 8,380.03 ล้านบาท เป็นทุเรียนสดแช่เย็นปริมาณ 28,989.63 ตัน มูลค่า 5,785.99 ล้านบาท ส่งออกไปจีน สัดส่วน 96.65% กัมพูชา 2.20% และสหรัฐฯ 0.34% ของมูลค่าการส่งออก และส่งออกทุเรียนแช่แข็ง ปริมาณ 10,502.07 ตัน มูลค่า 2,398 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 11.53% และ 41.13% ตามลำดับ โดยส่งออกไปจีน สัดส่วน 95.95% แคนาดา 1.17% และออสเตรเลีย (1.10%) ของมูลค่าการส่งออก

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง