​“พาณิชย์”จับมือกองทัพ ร่วมมือป้องกัน-สกัดกั้นการนำเข้ามันสำปะหลังผิดกฎหมาย

img

กรมการค้าต่างประเทศนำทีมพาณิชย์และผู้แทนเกษตรกร เข้าพบกองทัพ หารือแนวทางการป้องกันและสกัดกั้นการนำเข้ามันสำปะหลังผิดกฎหมาย ตามแนวชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งสระแก้ว จันทบุรี และกาญจนบุรี เพื่อป้องกันกระทบต่อราคาขายของเกษตรกร และเสี่ยงที่จะนำโรคใบด่างเข้ามา
         
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมโดยนายนพดล คันธมาศ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ได้นำทีมพาณิชย์ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน และผู้แทนเกษตรกรมันสำปะหลัง เข้าพบกับพล.ต.วรยส เหลืองสุวรรณ รองแม่ทัพภาคที่ 1 เพื่อหารือถึงแนวทางการป้องกันและสกัดกั้นการนำเข้าสินค้ามันสำปะหลังอย่างผิดกฎหมายตามแนวชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะ จ.สระแก้ว จันทบุรี และกาญจนบุรี หลังจากได้รับการร้องเรียนจากเกษตรกรว่ามีการนำเข้าอย่างไม่ถูกต้อง ทำให้ส่งผลกระทบต่อทั้งราคามันสำปะหลังภายในประเทศ และความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังที่อาจติดเข้ามากับเหง้ามันในหัวมันสดที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบในช่องทางการนำเข้าอย่างถูกต้อง
         
โดยผลการหารือกองทัพได้กำชับให้หน่วยงานที่ดูแลพื้นที่ติดชายแดน โดยเฉพาะ จ.สระแก้ว จันทบุรี และกาญจนบุรี ลาดตระเวนตามจุดเสี่ยง เพื่อสกัดกั้นการนำเข้าสินค้ามันสำปะหลังข้ามแดนผิดกฎหมายในทุกรูปแบบ รวมทั้ง เข้มงวดในการตรวจสอบมันสำปะหลังนำเข้า ณ ช่องทางที่ได้รับอนุญาตผ่านการบูรณาการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดภายใต้ขอบเขตอำนาจกฎหมายของแต่ละหน่วยงานอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกษตรกรมั่นใจจะไม่มีการลักลอบนำเข้า ที่จะส่งผลกระทบต่อราคาจำหน่ายหัวมันสดในประเทศ
         


ทั้งนี้ ในช่วง 3 เดือนของปี 2567 (ม.ค.-มี.ค.) ไทยมีการนำเข้ามันสำปะหลังแล้วรวม 2.85 ล้านตัน มูลค่า 4,458.71 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่นำเข้าปริมาณรวม 2.29 ล้านตัน มูลค่า 2,673.25 ล้านบาท ปริมาณและมูลค่าเพิ่มขึ้น 24.45% และ 66.79% ตามลำดับ
         
สำหรับการเข้มงวดดูแลการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้แสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์มันสำปะหลังในปัจจุบัน จึงได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 5 พ.ค.2567 ให้กรมการค้าต่างประเทศเข้มงวดการตรวจสอบมาตรฐานมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง (หัวมันสดและมันเส้น) ทั้งการนำเข้าและส่งออก ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ได้แก่ พ.ร.บ.การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 และพ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ.2503 กรมการค้าต่างประเทศจึงเร่งดำเนินการตามข้อสั่งการโดยยกระดับการตรวจสอบการนำเข้าทั้งในและนอกเวลาราชการ รวมทั้งได้ประสานกองทัพภาคที่ 1 ซึ่งกำกับดูแลการป้องกันการนำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตรข้ามแดนผิดกฎหมายตามแนวชายแดนร่วมกันตรวจสอบสินค้าที่มีการนำเข้ามาในพื้นที่ทั้งที่นำเข้าผ่านช่องทางศุลกากร และที่มีการนำเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติ

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง