​บริษัทตั้งใหม่ 2 เดือน ปี 67 จำนวน 17,270 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 45,794.41 ล้าน

img

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยยอดจัดตั้งบริษัทใหม่ 2 เดือน ปี 67 มีจำนวน 17,270 ราย เพิ่ม 1.57% ทุนจดทะเบียนรวม 45,794.41 ล้านบาท เพิ่ม 14.52% คาดแนวโน้มโตต่อเนื่อง เหตุได้แรงหนุนจากท่องเที่ยวฟื้นตัว การบริโภคเอกชนกลับมา ส่งออกดีขึ้น ลงทุนโครงการใหญ่เดินหน้า และมีการส่งเสริมธุรกิจ BCG จับตาธุรกิจอีคอมเมิร์ซมาแรง ตั้งใหม่เพิ่ม ทั้งจำนวนและทุน
         
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศ ในช่วง 2 เดือนของปี 2567 (ม.ค.-ก.พ.) มีการจัดตั้งจำนวน 17,270 ราย เพิ่มขึ้น 1.57% ทุนจดทะเบียนรวม 45,794.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.52% โดยธุรกิจที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร ส่วนธุรกิจที่เลิกประกอบกิจการ ในช่วง 2 เดือน มีจำนวน 1,898 ราย ลดลง 12.37% ทุนจดทะเบียนรวม 6,361.29 ล้านบาท ลดลง 11.74% โดยธุรกิจที่มีการเลิกประกอบธุรกิจสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจภัตตาคาร ร้านอาหาร 71 ราย
         
สำหรับปัจจัยที่ทำให้การจดตั้งบริษัทใหม่ขยายตัว มาจากการฟื้นตัวและเติบโตอย่างชัดเจนของภาคการท่องเที่ยว หลังจากการชะลอตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา โดยเห็นได้ชัดจากธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวมีการจัดตั้งเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อรองรับกับความต้องการในสินค้าและบริการของผู้บริโภค และยังมีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ จากการบริโภคภาคเอกชนที่กลับมาขยายตัว ภาคการส่งออกที่เริ่มฟื้นตัว และโครงการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐขนาดใหญ่ที่กลับมาเดินหน้าก่อสร้างโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจตามโมเดลเศรษฐกิจใหม่ Bio-Circular-Green Economy หรือ BCG Model ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องให้มีการเติบโตตามไปด้วย แต่ยังคงต้องติดตามปัจจัยด้านเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และหนี้ครัวเรือน เพื่อประเมินสถานการณ์ในระยะยาวต่อไป
         


ทั้งนี้ แนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในไตรมาสแรกของปี 2567 คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยมีการจัดตั้งอยู่ที่ 23,000-27,000 ราย และตัวเลขทั้งปีจะอยู่ที่ 90,000-95,000 ราย
         
นางอรมนกล่าวว่า กรมได้วิเคราะห์การจัดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ ในช่วง 2 เดือน ปี 2567 พบว่า ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ หรือธุรกิจขายปลีกทางอินเทอร์เน็ต มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ เพิ่มขึ้นทั้งจำนวน และมูลค่าทุนจดทะเบียน โดยมีจำนวน 479 ราย เพิ่มขึ้น 31.96% ทุนจดทะเบียนรวม 555.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.91% เนื่องจากกรมสรรพากรกำหนดให้อิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์ม มีบัญชีพิเศษที่ต้องจัดทำและนำส่งข้อมูลผู้ประกอบการให้แก่กรมสรรพากร ซึ่งจากมาตรการดังกล่าว คาดว่าจะมีธุรกิจอีคอมเมิร์ซเข้ามาจดทะเบียนจดตั้งธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมให้ธุรกิจของไทยเข้าสู่ระบบมากยิ่งขึ้น
         
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.พ.2567) มีธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 905,544 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 21.86 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นบริษัทจำกัด 703,449 ราย สัดส่วน 77.68% ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 200,644 ราย สัดส่วน 22.16% และบริษัทมหาชนจำกัด 1,451 ราย สัดส่วน 0.16%

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง