​รัฐมนตรีเอเปกออกแถลงการณ์ร่วมส่งเสริมการค้าพหุภาคี หนุนทำเอฟทีเอเอเชีย-แปซิฟิก

img

“พาณิชย์”เผยผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปก ออกแถลงการณ์ร่วมมุ่งฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้ารับมือผลกระทบโควิด-19 เดินหน้าผลักดันการค้าพหุภาคี สนับสนุนการทำงานของ WTO การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคปูทางสู่การทำเอฟทีเอเอเอเชีย-แปซิฟิก  
         
นายสรรเสริญ สมะลาภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการประชุมรัฐมนตรีเอเปก ครั้งที่ 31 ผ่านระบบทางไกล ว่า เอเปกได้ออกแถลงการณ์ร่วมในเรื่องการส่งเสริมระบบการค้าพหุภาคี ถือเป็นการส่งสัญญาณในระดับนโยบาย เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของเอเปกและเพื่อรับมือกับผลกระทบในยุคก่อนและหลังโควิด-19 รวมทั้งสะท้อนการดำเนินงานที่สอดรับกับสถานการณ์และความท้าทายใหม่ของเอเปก ทั้งในด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า เสริมสร้างการฟื้นตัวของห่วงโซ่การผลิต และส่งเสริมความร่วมมือเรื่องการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่จำเป็น รวมทั้งให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารและการเข้าถึงพลังงาน ตลอดจนการมีส่วนร่วมขององค์การระหว่างประเทศที่สำคัญและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เอเปกจะเสริมสร้างระบบการค้าพหุภาคี ให้มีเสถียรภาพ ลดการหยุดชะงักทางการค้า และสนับสนุนการเจรจาภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) เช่น การอุดหนุนประมง และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น และการเตรียมการสำหรับการประชุมรัฐมนตรีของ WTO สมัยสามัญ ครั้งที่ 12 เพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นของระบบการค้าพหุภาคี
         


ขณะเดียวกัน จะสนับสนุนการดำเนินการตามเป้าหมายโบกอร์ ซึ่งแสดงถึงความคืบหน้าของการดำเนินงานในภาพรวมของเขตเศรษฐกิจเอเปก การให้ความสำคัญกับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ซึ่งคำนึงถึงความแตกต่างของระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยพร้อมสนับสนุนการดำเนินโครงการหรือข้อริเริ่มทางการค้า เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของสมาชิกเอเปกจนนำไปสู่การจัดทำความตกลงการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP)

นอกจากนี้ เอเปกยังสนับสนุนการไหลเวียนของสินค้าจำเป็นในภูมิภาค โดยจะต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ WTO และยินดีให้ความร่วมมือกับเขตเศรษฐกิจเอเปกในการกำหนดแนวทางร่วมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากรที่จำเป็น เพื่อรองรับผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และได้รองรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการว่าด้วยการค้าและการลงทุน ประจำปี 2563 เพื่อมอบหมายให้เขตเศรษฐกิจเร่งสานต่อการดำเนินการที่ยังไม่แล้วเสร็จให้สำเร็จตามเป้าหมายโบกอร์ต่อไป
         
สำหรับเอเปกเป็นกรอบความร่วมมือของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประกอบด้วยสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ ซึ่งสมาชิกเอเปกเป็นคู่ค้าสำคัญของไทย โดยในปี 2562 การค้าของไทยกับกลุ่มเศรษฐกิจเอเปกมีมูลค่า 337,888.75 ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วน 70.2% ของการค้ารวมของไทย เป็นการส่งออก 171,250.83 ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วน 69.54% และการนำเข้า 166,637.91 ล้านเหรียญสหรัฐ สัดส่วน 70.53%

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง