กรมพัฒน์ฯ แจ้งนิติบุคคลเก่า-ใหม่ อัพเดตข้อมูล “อีเมล-เบอร์โทร-เว็บไซต์” ให้ถูกต้อง

img

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งนิติบุคคล ที่ประกอบกิจการอยู่แล้ว หรือกำลังจะยื่นจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ หรือขอแก้ไขที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่หรือสาขา ให้แจ้งข้อมูล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และเว็บไซต์ ให้ครบถ้วนถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเชื่อมโยงงานบริการกับหน่วยงานภาครัฐ เผยยังจะช่วยให้คู่ค้าเข้าถึง ติดต่อทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นด้วย
         
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ออกคำชี้แจง เรื่อง การระบุหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และเว็บไซต์ ในการยื่นขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนและบริษัทจำกัด ขอให้นิติบุคคลทุกรายทั้งที่ประกอบกิจการอยู่แล้ว หรือที่กำลังจะยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจ หรือขอแก้ไขที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และสาขา ต้องแจ้งข้อมูลอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และเว็บไซต์ ของนิติบุคคลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เนื่องจากเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่ต้องใช้ติดต่อสื่อสารกับนิติบุคคลโดยตรง เพื่อประโยชน์ในการเข้าใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมฯ  เป็นการเชื่อมโยงงานบริการกับหน่วยงานภาครัฐ (Biz Portal) อีกทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงคู่ค้าให้สามารถติดต่อเจรจาธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจขยายการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแบบไม่สะดุดหรือหยุดอยู่กับที่
         
ทั้งนี้ ในส่วนของกรมฯ ได้พัฒนาบริการเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ โดยเปิดให้บริการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบ e-Registration การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ e-Filing การให้บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลผ่านระบบ e-Service เป็นต้น โดยธุรกรรมเหล่านี้จำเป็นต้องใช้อีเมลในการรับรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) จึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบต่างๆ ของกรมฯ ได้ และรหัสที่ได้รับผ่านทางอีเมลยังสามารถนำไปใช้กับระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ (Biz Portal) อาทิ การขออนุญาตก่อสร้าง การติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา และการขึ้นทะเบียนนายจ้างได้อีกด้วย  
         


“ปัจจุบัน ภาคธุรกิจหันมาทำธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น การแจ้งข้อมูลอีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และเว็บไซต์ที่ถูกต้องครบถ้วนของนิติบุคคล จะทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างภาครัฐกับภาคธุรกิจมีความสะดวกและง่ายขึ้น แม้สถานการณ์การค้าจะเป็นไปในทิศทางใด แต่ธุรกิจจะไม่มีวันสะดุดหรือหยุดนิ่งแน่นอน”
         
สำหรับนิติบุคคลที่ยังไม่ได้แจ้งข้อมูลกับกรมฯ หรือแจ้งแล้ว แต่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล ให้จัดทำหนังสือชี้แจงการขอแก้ไขข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือเว็บไซต์ของนิติบุคคล ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ หรือสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าเขต 1-6 ในกรุงเทพฯ หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ โดยดาวน์โหลดหนังสือชี้แจงได้ที่เว็บไซต์ www.dbd.go.th หัวข้อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/หนังสือแก้ไขรายการทางทะเบียน ส่วนนิติบุคคลที่กำลังจะขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ หรือสาขาอยู่แล้วก็สามารถแจ้งแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หรือเว็บไซต์ไปในคราวเดียวกันเลยก็ได้

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง