​“วีรศักดิ์”ลุยเสริมแกร่งธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ตั้งเป้า 1 จังหวัดมี 1 แห่ง รับสังคมสูงวัยโต

img

“วีรศักดิ์”เปิดตัวโครงการ “อยู่เป็น” เตรียมเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง คาดจะมีคนอายุ 60 ปีขึ้นไป ทะลุ 17 ล้านคนในปี 73 จึงต้องเร่งพัฒนาธุรกิจเข้ามารองรับการเติบโต ตั้งเป้า 1 จังหวัด ต้องมีธุรกิจดูแลผู้สูงอายุครบวงจร 1 แห่ง พร้อมเดินหน้าจัดอบรม 6 วัน 36 ชั่วโมง เพิ่มพูนความรู้ให้แก่ธุรกิจ   

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเปิดตัวโครงการ “อยู่เป็น” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุ ว่า จากนี้ไปกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะเดินหน้าโรดแมปเพื่อผลักดันธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยจะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้ตามมาตรฐานสากล ผลักดันให้มีการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน และสร้างโอกาสทางการตลาดร่วมกัน เพื่อรองรับการเติบโตของสังคมผู้สูงอายุ ที่คาดว่าประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจากปัจจุบัน 12 ล้านคน คิดเป็น 20% ของประชากรทั้งหมด เพิ่มเป็น 17 ล้านคนในปี 2573 หรือคิดเป็น 27% ของประชากรทั้งหมด

ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีธุรกิจดูแลผู้สูงอายุจำนวนทั้งสิ้น 389 ราย และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุประมาณ 1,700 รายทั่วประเทศ เช่น บริการอาหาร-เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ วัสดุอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ ธุรกิจนำเที่ยว ศูนย์ออกกำลังกาย ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาล สถานพยาบาล อสังหาริมทรัพย์ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ธุรกิจสันทนาการ และธุรกิจหลังความตาย เป็นต้น โดยตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มจำนวนให้มีมากขึ้น อย่างน้อยต้องมีธุรกิจดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรจังหวัดละ 1 แห่ง 

“จะผลักดันให้มีธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับผู้สูงอายุให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยจะเดินหน้าสร้างการรับรู้ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวในการทำธุรกิจ จะเข้าไปช่วยเพิ่มทักษะการบริหารจัดการ ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจมีมาตรฐานสากล ช่วยสร้างเครือข่ายระหว่างธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้เติบโตไปด้วยกัน และในระดับนโยบาย จะผลักดันให้มีการทำมาตรฐานธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ และผลักดันให้มีการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ เป็นต้น”

ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร “A-list Business 2020 : ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ” ในวันที่ 24 ก.พ.2563 วันที่ 2, 3, 10, 16 และ 17 มี.ค.2563 รวมทั้งสิ้น 6 วัน (36 ชั่วโมง) ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ในเชิงลึกให้แก่ธุรกิจให้สามารถปรับตัวและบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงในธุรกิจได้อย่างเหมาะสม 

>>>ติดตามข่าวสารพาณิชย์แบบฉับไว ส่งตรงถึงมือถือได้ที่ http://line.me/ti/p/%40uld0329i
>>>ติดตามข่าวสารพาณิชย์ ผ่านทวิตเตอร์ https://twitter.com/CNAOnlineTwit  
 

ติดตามข่าวสารผ่าน LINE
Add friend ที่ @cnaonline
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter