“พาณิชย์”เตือนผู้ผลิต ผู้ส่งออก ศึกษากฎใหม่อียู จำกัดใช้อลูมิเนียม สารฟอร์มาลดีไฮด์ในของเล่น

img

กรมการค้าต่างประเทศเผยสหภาพยุโรปแก้ไขข้อกำหนดทางเคมีในการใช้อลูมิเนียมและสารฟอร์มาลดีไฮด์ในของเล่นใหม่เข้มงวดเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเด็ก มีสินค้าหลายชนิดที่ได้รับผลกระทบ แนะผู้ผลิต ผู้ส่งออกศึกษา ปรับตัว ป้องกันไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก ระบุจะเริ่มบังคับใช้เดือนพ.ค.ที่จะถึงนี้

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สหภาพยุโรปได้ออกข้อกำหนด Directive (EU) 2019/1922 และ Directive (EU) 2019/1929 เพิ่มเติมและแก้ไขข้อกำหนดทางเคมีของกฎระเบียบความปลอดภัยในการใช้อลูมิเนียมและสารฟอร์มาลดีไฮด์ในของเล่นของสหภาพยุโรป Annex II Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys ซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ด้านการศึกษา ความเป็นพิษ ความเป็นพิษทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการจำกัดปริมาณสารเคมีที่เด็กสามารถรับได้ในแต่ละวัน ซึ่งข้อกำหนดทั้งสองฉบับจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2563 และ 21 พ.ค.2563 ตามลำดับ

สำหรับรายละเอียดที่ปรับปรุง กำหนดอลูมิเนียมในของเล่นที่มีลักษณะแห้ง เปราะ คล้ายผง หรือวัสดุของเล่นที่ยืดหยุ่นได้ ไม่เกิน 2,250 mg/kg เช่น ชอล์ค ดินสอสี ทรายมหัศจรรย์ แบบจำลองโมเลกุลสารประกอบและดินน้ำมัน เป็นต้น , ของเล่นที่เป็นของเหลวหรือของเล่นที่มีลักษณะเหนียว ไม่เกิน 560 mg/kg เช่น ฟองสบู่หรรษา สีฟิงเกอร์เพนท์ กาวชนิดเหลว สีโปสเตอร์ เป็นต้น และวัสดุของเล่นที่ถูออกได้ ไม่เกิน 28,130 mg/kg เช่น เซรามิค แก้ว โลหะผสม สิ่งทอ และไม้ สารที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นแบบยางธรรมชาติ โพลิเมอร์และสารเคลือบผิว เป็นต้น

ส่วนสารฟอร์มาลดีไฮด์ กำหนดรายละเอียดใหม่ คือ 1.จำกัดค่าการแพร่กระจายไม่เกิน 1.5 mg/l ในวัสดุของเล่นที่สารโพลิเมอร์เป็นส่วนประกอบ (in polymeric toy material) 2.จำกัดค่าการปล่อยสารไม่เกิน 0.1 ml/m ในของเล่นประเภทไม้ที่มีเรซินเป็นตัวเชื่อม (in resin-bonded wood toy material) 3.จำกัดค่าปริมาณความจุไม่เกิน 30 mg/kg ในของเล่นประเภทสิ่งทอ (in textile toy material) 4.จำกัดค่าปริมาณความจุไม่เกิน 30 mg/kg ในของเล่นประเภทหนัง (in leather toy material) 5.จำกัดค่าปริมาณความจุไม่เกิน 30 mg/kg ในของเล่นประเภทกระดาษ (in paper toy material) และ 6.จำกัดค่าปริมาณความจุไม่เกิน 10 mg/kg ในของเล่นที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบหลัก (in water-based toy material)

จากข้อมูลสถิติการส่งออก ไทยมีมูลค่าการส่งออกสินค้ากลุ่มของเล่นไปตลาดโลก พิกัด 9503 ในปี 2559-2561 มูลค่า 7,453.80 6,812.10 และ 7,171.50 ล้านบาท ตามลำดับ และในช่วง 10 เดือนปี 2562 (ม.ค.-ต.ค.) มีการส่งออกสินค้ากลุ่มดังกล่าวไปตลาดโลก มูลค่า 6,478.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.57% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตาม เพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายฉบับดังกล่าวได้อย่างไม่เป็นอุปสรรคทางการค้าของไทย ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Official Journal of the European Union L 298/5 ลงวันที่ 18 พ.ย.2562 และ Official Journal of the European Union L 299/51 ลงวันที่19 พ.ย.2562 ตามลำดับ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารสินค้าข้อตกลงและมาตรการค้า โทร. 02-547-5095 สายด่วน 1385

>>>ติดตามข่าวสารพาณิชย์แบบฉับไว ส่งตรงถึงมือถือได้ที่ http://line.me/ti/p/%40uld0329i
>>>ติดตามข่าวสารพาณิชย์ ผ่านทวิตเตอร์ https://twitter.com/CNAOnlineTwit  

ติดตามข่าวสารผ่าน LINE
Add friend ที่ @cnaonline
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter