​“จุรินทร์”แจ้งความคืบหน้าประกันรายได้ เริ่มจ่ายส่วนต่างปาล์ม 1 ต.ค. ข้าว 15 ต.ค.นี้

  • News
  • 11 ก.ย. 2562
  • 3862 เข้าดู
img

“จุรินทร์”แจ้งความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ “ปาล์มน้ำมัน-ข้าว” เผยเริ่มจ่ายส่วนต่างปาล์มน้ำมันงวดแรก 1 ต.ค. ข้าวเริ่มจ่าย 15 ต.ค. ระบุยางพารา ได้รับแจ้งจาก “เกษตร” เตรียมนำเข้า ครม. พิจารณาภายใน 1-2 สัปดาห์ กำหนดราคาประกันกิโลละ 60 บาท ไม่เกิน 25 ไร่ ส่วน “มันสำปะหลัง-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” เตรียมนัดประชุม 3 ฝ่ายเคาะรายละเอียดโครงการเร็วๆ นี้  
         
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำโครงการประกันรายได้ ว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมทั้งหมด ทั้งการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งการขึ้นทะเบียนจะต้องมีการตรวจสอบให้ตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการทุจริตในการแจ้งเท็จ และในส่วนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่เป็นหน่วยงานโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร ก็มีความพร้อมแล้ว หลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติโครงการประกันรายได้สินค้าปาล์มน้ำมันและข้าวไปก่อนหน้านี้
         
ทั้งนี้ ในส่วนของการประกันรายได้ปาล์มน้ำมัน จะเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างงวดแรกวันที่ 1 ต.ค.2562 โดยปาล์มน้ำมัน ประกันรายได้ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 4 บาท โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินส่วนต่างจากราคารับซื้อปาล์มน้ำมันคุณภาพที่ 18 เปอร์เซ็นต์ให้กับเกษตรกรรายละไม่เกิน 25 ไร่ ผ่านธ.ก.ส. ส่วนข้าวเปลือกเริ่มจ่ายงวดแรกวันที่ 15 ต.ค.2562 ซึ่งจะใช้ราคาตลาดเฉลี่ยทุก 15 วัน  
ส่วนยางพารา ได้รับแจ้งจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าจะนำเสนอครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 1-2 สัปดาห์นี้ เบื้องต้นจะประกันรายได้ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ที่กก.ละ 60 บาท ไม่เกินรายละ 25 ไร่

สำหรับมันสำปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จะมีการเรียกหารือ 3 ฝ่าย คือ ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรในเร็วๆ นี้ เพื่อพิจารณาจัดทำเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการประกันรายได้ให้กับเกษตรกรต่อไป

ก่อนหน้านี้ โครงการประกันรายได้เกษตรกรปลูกข้าวและปาล์มน้ำมัน ปี 2562/2563 ครม.เห็นชอบวงเงิน 34,873 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.โครงการประกันรายได้เกษตรกรปลูกข้าว วงเงิน 21,495 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกันรายได้ราคาข้าวให้ชาวนาที่ปลูกข้าว 5 ชนิด มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรปลูกข้าวปี 2562 จำนวน 892,176 ครัวเรือน ระยะเวลาโครงการต.ค.2562-ต.ค.2563 ประเภทข้าวที่ได้รับประกัน คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน , ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน , ข้าวเปลือกเจ้า 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน และข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

2.โครงการประกันรายได้ปาล์มน้ำมันวงเงิน 13,378 ล้านบาท เพื่อใช้ในการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ที่ขึ้นทะเบียน 3 แสนราย ระยะเวลาโครงการส.ค.2562-ก.ย.2563 ผลปาล์มทะลายที่เข้าโครงการจะต้องมีคุณภาพน้ำมัน 18% กิโลกรัมละ 4 บาท ณ หน้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม โดยใช้เกณฑ์ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ กิโลกรัมละ 3 บาท บวกค่าขนส่ง กิโลกรัมละ 0.25 และผลตอบแทนให้เกษตรกร 23% หรือกิโลกรัมละ 0.75 บาท ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ และเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มที่ให้ผลผลิตแล้ว อายุไม่น้อยกว่า 3 ปี

>>>ติดตามข่าวสารพาณิชย์แบบฉับไว ส่งตรงถึงมือถือได้ที่ http://line.me/ti/p/%40uld0329i
>>>ติดตามข่าวสารพาณิชย์ ผ่านทวิตเตอร์ https://twitter.com/CNAOnlineTwit