​กรมพัฒน์ฯ ให้บริการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน-ดาวโหลดหนังสือรับรองนิติบุคคลได้ทันที

  • News
  • 12 มิ.ย. 2562
  • 998 เข้าดู
img

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัล พัฒนาการให้บริการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ และดาวน์โหลดหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ทันที หลังการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ ดีเดย์ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.เป็นต้นไป เผยช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และทันต่อการนำไปใช้ทำธุรกิจ
         
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้พัฒนาระบบการให้บริการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์และดาวน์โหลดหนังสือรับรองนิติบุคคลในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หลังการจดทะเบียนได้ทันทีสำหรับการจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย.2562 เป็นต้นไป เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับจดทะเบียนได้เร็วยิ่งขึ้น
         
ทั้งนี้ เดิมการยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เมื่อนายทะเบียนได้พิจารณาอนุมัติการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรมฯ จะจัดส่งเอกสารหลังการจดทะเบียน ได้แก่ ใบเสร็จรับเงินชำระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน ใบสำคัญการจดทะเบียน และหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากขอ) ผ่านทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตามที่อยู่ที่ผู้ขอจดทะเบียนได้ระบุไว้ ซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 วันทำการ ทำให้ผู้ขอจดทะเบียนไม่สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปดำเนินการ ติดต่อ หรือทำธุรกรรมกับหน่วยงานอื่นได้ทันที ก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการประกอบธุรกิจ
         
“บริการใหม่ จะช่วยให้ผู้ขอจดทะเบียนได้รับใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากขอ) ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ทันที หลังจากนายทะเบียนรับจดทะเบียน ทำให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปดำเนินการหรือติดต่อกับหน่วยงานอื่นได้อย่างรวดเร็ว อันเป็นการสนับสนุนและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ พร้อมผลักดันให้ภาคธุรกิจเข้าสู่การใช้เทคโนโลยีหรือทำธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น”นายวุฒิไกรกล่าว

ปัจจุบัน กรมฯ ได้พัฒนากระบวนงานให้บริการ โดยมุ่งเน้นสู่การเป็นหน่วยงานดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ที่สามารถให้บริการได้ทุกที่ ทุกเวลา และอำนวยความสะดวกต่อผู้ประกอบธุรกิจและประชาชนทั่วไป ได้แก่ 1.การบริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Certificate File) 2.การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) 3.การนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิสก์ (DBD e-Filing) 4.การให้บริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและสำเนาเอกสารผ่านธนาคาร (e-Certificate) และจัดส่งให้ทาง EMS หรือ Delivery 5.การให้บริการ DBD Business Data Warehouse การตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคล และผลการวิเคราะห์ธุรกิจ เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งข้อมูลนิติบุคคลและสามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจลงทุนประกอบธุรกิจ 6.การตรวจค้นข้อมูลนิติบุคคลทางแอพพลิเคชั่น DBD e-Service 7.โปรแกรมบัญชีเพื่อช่วยเหลือเอสเอ็มอี (DBD e-Accounting) 8.Total Solution for SMEs โปรแกรมการจัดการด้านบัญชีและการบริหารจัดการธุรกิจแบบถูกต้องและครบวงจร 9.ระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured)

***ติดตามข่าวสารพาณิชย์แบบฉับไว ส่งตรงถึงมือถือได้ที่ http://line.me/ti/p/%40uld0329i
***ติดตามข่าวสารพาณิชย์ ผ่านทวิตเตอร์ https://twitter.com/CNAOnlineTwit