​“พาณิชย์”ของบฟื้นฟู พลิกฟื้นฐานรากสู้โควิด-19

img

ขณะนี้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) อยู่ระหว่างให้หน่วยงานต่างๆ เสนอโครงการเพื่อขอใช้เงินงบประมาณจากงบฟื้นฟู 4 แสนล้าน ซึ่งเป็นงบจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ในส่วนของแผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
         
ล่าสุด ตัวเลข ณ วันที่ 12 มิ.ย.2563 มีการยื่นคำขอใช้เงินกู้ทั้งสิ้น 34,263 โครงการ วงเงิน 841,269 ล้านบาท
         
เป็นโครงการลงทุนและพัฒนา เพื่อพลิกฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 164 โครงการ วงเงิน 284,302 ล้านบาท
         
เป็นโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ 33,798 โครงการ วงเงิน 465,023 ล้านบาท
         
เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 301 โครงการวงเงิน 91,942 ล้านบาท
         
โครงการที่เสนอมาเหล่านี้ เป็นคำขอเบื้องต้น จะได้หรือไม่ได้ ต้องรอให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท ที่มีเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พิจารณาก่อน แล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติอีกที 
         
ตามไทม์ไลน์ ล็อตแรกน่าจะเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติในวันที่ 7 ก.ค.2563 ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ทำการรวบรวมโครงการจากหน่วยงานในสังกัด เพื่อยื่นขอใช้งบประมาณจากงบฟื้นฟู 4 แสนล้าน
         
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ได้ยื่นเสนอโครงการเข้ามาแล้ว เบ็ดเสร็จมีโครงการขอใช้งบราวๆ 6,000-7,000 ล้านบาท อาจจะมีบวกลบ
         
หน่วยงานที่ขอมากสุด คือ กรมการค้าภายใน น่าจะ 6,000-7,000 ล้านบาท เกือบเต็มสตรีมของงบที่ขอรวมทั้งหมด
         
โครงการที่ขอ ส่วนใหญ่เน้นการช่วยเหลือเกษตรกร เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ผลักดันส่งออกสินค้าเกษตร สร้างแบรนด์ประเทศไทย และที่ขาดไม่ได้ ก็คือ การช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
         
หน่วยงานที่ขอรองลงมา คือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ขอไปราว 1,000 ล้านบาท เอาไปช่วยพัฒนาร้านโชวห่วย สินค้าโอทอป พัฒนาการค้าออนไลน์ให้กับเกษตรกร ผู้ผลิตชุมชน พัฒนาแฟรนไชส์ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ
         
ส่วนหน่วยงานอื่นๆ เสนอกันคนละเล็กคนละน้อย
         


กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอทำโครงการพัฒนาสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 50 ล้านบาท

กรมการค้าต่างประเทศ ขอทำโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรนวัตกรรม 30 ล้านบาท 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอทำโครงการช่วยเพิ่มโอกาสให้เกษตรกรและผู้ผลิตสินค้าชุมชน มีโอกาสในการขยายตลาดต่างประเทศด้วยเอฟทีเอ 20 ล้านบาท

ปิดท้ายที่ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ขอ 5 ล้านบาท ทำโครงการพัฒนาเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนใน 4 จังหวัดที่ยากจนเรื้อรัง ให้สามารถค้าขายออนไลน์ได้ และอีกโครงการเป็นการทำสำรวจข้อมูลครัวเรือนเศรษฐกิจฐานราก โดยจ้าง อสม. ทำทั่วประเทศ เพื่อสำรวจสถานะและการใช้จ่ายในครัวเรือน เพื่อประกอบการจัดทำนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ในอนาคต
         
ส่วนกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ยังไม่มีการเสนอโครงการ แต่อาจจะมีในนาทีสุดท้ายก็ได้ อย่างเช่น ขอมาใช้เพื่อช่วยเหลือเกษตร ผู้ประกอบการชุมชน SMEs ให้ส่งออกได้ อะไรทำนองนี้
         
โดยสรุปโครงการที่พาณิชย์เสนอขอใช้งบฟื้นฟูไปทั้งหมด ส่วนใหญ่จะเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
         
ถือว่า คำขอส่วนใหญ่มาถูกทาง แต่จะได้รับงบประมาณเต็มหรือถูกตัด ต้องมาลุ้นกัน
 
ซีเอ็นเอ

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง