​RCEP ไฟเขียวตั้งฝ่ายเลขาธิการ ขับเคลื่อนความตกลง พร้อมวางเกณฑ์รับสมาชิกใหม่

img

สมาชิก RCEP ได้ข้อสรุปการจัดตั้งฝ่ายเลขาธิการความตกลง เตรียมเปิดรับสมัครผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในเร็ว ๆ นี้ และเริ่มทำงาน มิ.ย.67 พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมาชิกใหม่ ที่เน้นความโปร่งใสและเป็นระบบ เพื่อช่วยขยายตลาดและการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าให้กว้างขึ้น
         
นายธัชชญาน์พล อภิมนต์เตชบุตร รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมความตกลง RCEP ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26-27 มี.ค.2567 ที่ผ่านมา ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมหารือกับสมาชิก RCEP 15 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน ออสเตรเลีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และนิวซีแลนด์ โดยได้ข้อสรุปการจัดตั้งฝ่ายเลขาธิการความตกลง RCEP ซึ่งจะเข้ามาทำหน้าที่ประสานการดำเนินการตามความตกลงสำหรับประเทศสมาชิกในประเด็นหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคลากร และการจัดสรรค่าใช้จ่ายอุดหนุนการปฏิบัติงาน ซึ่งจะประกาศเปิดรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิที่ถือสัญชาติประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นผู้อำนวยการบริหาร และเจ้าหน้าที่ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการอาเซียนเร็ว ๆ นี้ โดยพร้อมปฏิบัติงานในเดือน มิ.ย.2567
         
ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้หารือถึงการเปิดรับสมาชิกใหม่ของ RCEP ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่จะช่วยขยายตลาดและการเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าให้กว้างขึ้น โดยได้พิจารณาหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาประเทศผู้สมัครใหม่ รวมทั้งกระบวนการและขั้นตอนการรับเข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อให้มีความโปร่งใสและเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ตามคำสั่งรัฐมนตรี RCEPสำหรับฝ่ายเลขาธิการความตกลง RCEP จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามความตกลง RCEP และการเตรียมงานเปิดรับสมาชิกใหม่ให้บรรลุผลสำเร็จ เช่นเดียวกับอาเซียนที่มีสำนักเลขาธิการอาเซียนเป็นฝ่ายเลขาธิการ
         
ในปี 2566 การค้าระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก RCEP มีมูลค่า 3.12 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยส่งออกไปประเทศสมาชิก RCEP มูลค่า 1.45 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 51.0% ของมูลค่าการค้าไทยไปตลาดโลก และไทยนำเข้าจากประเทศสมาชิก RCEP มูลค่า 1.67 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็น 57.7% ของการนำเข้าของไทยจากตลาดโลก ส่วนตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ จีน ครองสัดส่วนการส่งออก 23.52% และญี่ปุ่น ครองสัดส่วนการส่งออก 16.98% ขณะที่ไทยส่งออกไปออสเตรเลีย ขยายตัว 7.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง