​“ปลัดพาณิชย์”พบรองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ ถกเปิด 4 ด่าน ตรงข้าม จ.หนองคาย

img

“ปลัดพาณิชย์”พบรองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว หารือเปิดด่านท้องถิ่นและด่านประเพณีที่อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดหนองคาย รวม 4 ด่าน เพื่อฟื้นฟูการค้าชายแดน และสนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่างกัน หลังปิดมาเกือบ 3 ปี ตั้งแต่เกิดโควิด-19
         
นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้เดินทางเยือนนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ตามข้อสั่งการของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มีนโยบายเร่งรัดการเปิดด่านชายแดน เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน โดยได้เข้าพบกับนายพูขง บันนะวง รองเจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ และได้หารือเรื่องการเปิด 1 ด่านท้องถิ่น และ 3 ด่านประเพณี ของนครหลวงเวียงจันทน์ที่อยู่ตรงข้ามจังหวัดหนองคาย ได้แก่ 1.ด่านท้องถิ่นท่าเดื่อ ตรงข้าม จุดผ่านแดนถาวรท่าเรือหนองคาย 2.ด่านประเพณีหนองดา ตรงข้าม จุดผ่อนปรนการค้าบ้านหม้อ 3.ด่านประเพณีบ้านโดนใต้ เมืองปากงึม ตรงข้าม จุดผ่อนปรนการค้าบ้านจุมพล และ 4.ด่านประเพณีบ้านโคกแห่ เมืองสังทอง ตรงข้าม จุดผ่อนปรนการค้าบ้านม่วง ให้กลับมาเป็นช่องทางการค้าชายแดนหลังปิดช่วงการระบาดของโควิด-19 เกือบ 3 ปีทั้งนี้ ได้ยืนยันว่าในส่วนของด่านฝั่งไทย มีความพร้อมเปิดทันทีที่ สปป.ลาว พร้อมดำเนินการ ซึ่งนายพูขง แจ้งว่า ขณะนี้อำนาจการเปิดด่านอยู่ภายใต้นครหลวงเวียงจันทน์ เพียงแต่ติดปัญหาในประเด็นการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการปฏิบัติงานและบุคลากร เพื่ออำนวยความสะดวกให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา โดยทางนครหลวงเวียงจันทน์ จะเร่งเปิดด่านที่มีความพร้อมอย่างเร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชนสองประเทศได้กลับมาซื้อขายสินค้าตามปกติและต้อนรับการท่องเที่ยวที่กำลังฟื้นตัวในทั้งสองประเทศ และทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องให้มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกันและในภูมิภาค เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

ปัจจุบัน ไทยมีการเปิดด่านชายแดนแล้ว 80 แห่ง จากทั้งหมด 97 แห่ง โดยประเทศเพื่อนบ้านเปิด 72 แห่ง และในส่วนของ สปป.ลาว ไทยมีด่านติดกันรวม 49 แห่ง ด่านฝั่งไทยเปิดแล้ว 44 แห่ง สปป.ลาว เปิด 36 แห่ง และในปี 2565 การค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว มีมูลค่า 260,081 ล้านบาท เพิ่ม 21.1% คิดเป็นสัดส่วน 94.7% ของการค้ารวมไทย-สปป.ลาว โดยการค้าชายแดนไทย-สปป.ลาว ด้านจังหวัดหนองคาย ซึ่งติดกับนครหลวงเวียงจันทน์ มีมูลค่า 86,508 ล้านบาท เพิ่ม 15.3% เป็นอันดับ 1 ของการค้าชายแดนระหว่างไทย-สปป.ลาว และเมื่อรวมกับการค้าผ่านแดนไปประเทศที่สาม จังหวัดหนองคายมีมูลค่าการค้าชายแดนและผ่านแดนรวม 101,300 ล้านบาท เพิ่ม 31.9% ส่วนการค้าชายแดนและผ่านแดนทั้งปี 2565 มีมูลค่า 1,790,520 ล้านบาท เพิ่ม 1.44% โดยการส่งออกมีมูลค่า 1,029,837 ล้านบาท ลด 0.26% และการนำเข้า มีมูลค่า 760,683 ล้านบาท เพิ่ม 3.84%

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง