“จุรินทร์”มอบถ้วยพระราชทาน-โล่ ให้ผู้ชนะการประกวดสินค้าเกษตรนวัตกรรม 20 ราย

img

“จุรินทร์”มอบถ้วยพระราชทาน “สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” และโล่เกียรติยศ ให้กับผู้ชนะการประกวดสินค้าเกษตรนวัตกรรม ในโครงการ Agri Plus Award 2022 พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 3 แสนบาท จำนวน 20 ราย เตรียมช่วยผลักดันให้มีการต่อยอดทางธุรกิจ ทำตลาดทั้งในและต่างประเทศ มั่นใจจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับราคาสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรได้เพิ่มขึ้น  
         
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในการเป็นประธานพิธีประกาศผลและมอบถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรนวัตกรรมสู่ตลาดสากล (Agri Plus Award 2022) ว่า การประกวดในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 จากที่จัดครั้งแรกเมื่อปี 2019 โดยการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรม จะใช้สินค้าเกษตรมาเป็นวัตถุดิบพื้นฐานและนำเอาแนวคิดในเชิงนวัตกรรม ที่มีผลงานการศึกษา ค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์รองรับ มาทำเป็นผลิตภัณฑ์ นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าทางการค้าให้กับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย ให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้อย่างมีศักยภาพ  ไม่ว่าจะเป็น ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา มะพร้าว และสินค้าเกษตรอื่นที่มีศักยภาพ จึงถือว่าการส่งเสริมสินค้าเกษตรเหล่านี้จะส่งผลให้เกิดมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรของไทยได้อย่างยั่งยืน
         
สำหรับผู้เข้าร่วมการประกวด จะผ่านการคัดเลือกมาจนถึงวันนี้ได้ ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการอย่างเข้มข้น และผู้ได้รับรางวัล จะได้รับโอกาสที่ดีจากกระทรวงพาณิชย์ในการผลักดันการต่อยอดทางธุรกิจ และการส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สินค้าเกษตรนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเหล่านี้ จะช่วยขยายโอกาสทางการค้าให้สินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทย ให้สามารถแข่งขันทางการค้าควบคู่กับการยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการอย่างยั่งยืนต่อไป
         
รายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ แจ้งว่า ปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Agri Plus Award 2022กว่า 165 ผลงาน แบ่งเป็น 4 ประเภท ๆ ละ 5 รางวัล รวมทั้งสิ้น 20 รางวัล ซึ่งผู้ชนะเลิศการประกวดจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ลำดับรองลงมาจะได้รับโล่เกียรติยศ และรางวัล รวมกว่า 300,000 บาทโดยรางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ประเภทอาหารที่วางจำหน่ายแล้ว รางวัลชนะเลิศ บริษัท ไทยนาโน เซลลูโลส เจ้าของผลงาน “เซลลูโลสสำหรับบริโภคจากข้าว (ขนมกลมกลืน)” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 บริษัท สุธัมบดี จำกัด เจ้าของผลงาน “น้ำขิงสปาร์คกลิ้ง (เซนเซโร่)” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันตรา ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง เจ้าของผลงาน “คุ๊กกี๊ ปราศจาก 8 อาหารก่อภูมิแพ้ รางวัลชมเชย บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จํากัด เจ้าของผลงาน “นํ้ามะนาวคั้นสด 100% แช่แข็ง (มะนีมะนาว)” รางวัลชมเชย บริษัท เทสเต็ด เบ็ตเตอร์ (ไทยแลนด์) จํากัด เจ้าของผลงาน “ขนมปังดัชนีน้ำตาลต่ำจากข้าวไรซ์เบอร์รี่ เสริมใยอาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ความดัน โรคอ้วนและมะเร็ง”

รางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ประเภทอาหารที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ รางวัลชนะเลิศ  โคโค่ดำเนิน เจ้าของผลงาน “เยลลี่มะพร้าวน้ำหอมพร้อมดื่ม” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าของผลงาน “ผลิตภัณฑ์คล้ายเนื้อจากหัวปลี” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต เจ้าของผลงาน “ขนมขบเคี้ยวจากข้าวเสริมโปรตีนข้าว ไรซ์ไลฟ์” รางวัลชมเชย ศูนย์วิจัยเพื่อผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยรังสิต เจ้าของผลงาน “นวัตกรรมไข่ต้มพืชไร้สารเก็บนานพร้อมกิน” รางวัลชมเชย บริษัท อินทิกรัล-เทค จำกัด เจ้าของผลงาน “ฟัวกราส์จากพืช”

รางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหารที่วางจำหน่ายแล้ว รางวัลชนะเลิศ บริษัท เกรทอินดีด (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของผลงาน “ผ้าเปียกสมุนไพรเช็ดตัวลดไข้สำหรับเด็ก (แดรกคูลเลอร์)” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 บริษัท นิพพาน อินเตอร์คร๊อพ จำกัด เจ้าของผลงาน “วัสดุปูรองสำหรับสัตว์ (ไจแอ้นท์ คอป)” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 พญาไพร เจ้าของผลงาน “โลชั่นเปลือกกล้วยไข่” รางวัลชมเชย บริษัท โบทานิคส์ ไลฟ์ จำกัด เจ้าของผลงาน “โฟมอาบน้ำแห้งแมว (ออก้า)” รางวัลชมเชย 3 Become 1 เจ้าของผลงาน “ทรายแมวมีสุข”

รางวัลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหารที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ รางวัลชนะเลิศ ศูนย์การเรียนรู้ อ้วนกลมแฮปปี้ฟาร์มการจัดการวัตถุดิบเพื่อนวัตกรรมชุมชน เจ้าของผลงาน “สีสกรีนพิมพ์ลายจากฟางข้าว” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เจ้าของผลงาน “นวัตกรรมอิฐมวลเบาจากเศษวัสดุที่เหลือทิ้งทางการเกษตร” รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าของผลงาน “น้ำยาบ้วนปากจากข้าวสีดำ (ออรัล ไรซ์)” รางวัลชมเชย บริษัท เฮลธ์เมดิค จำกัด เจ้าของผลงาน “น้ำยาฆ่าเชื้อและสลายคราบเลือด (เมดิพลัส)” รางวัลชมเชย 3 Become 1 เจ้าของผลงาน “ผ้าอ้อมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ”
ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง