​กรมพัฒน์ฯ เปิดรับสมัคร SME อบรมวิธียิงแอดดันยอดขายบน Facebook

img

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือบริษัท ดีเปิ้ล จัดหลักสูตรสอนยิงแอดดันยอดขายบน Facebook ปิดการขายด้วยแชทบอท เปิดรับสมัคร SME ที่สนใจเข้าร่วมอบรม 100 ราย วันที่ 30 พ.ค.นี้ ฟรี
         
นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท ดีเปิ้ล จำกัด ซึ่งเป็น Startup ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจร้านค้าออนไลน์แบบครบวงจร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “SME Upskill & Upscale : Workshop สอนยิงแอด ดันยอดขายบน Facebook พร้อมปิดการขายด้วยแชทบอท” ในวันจันทร์ที่ 30 พ.ค.2565 ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดนนทบุรี โดยบริษัทจะสรรหาและสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจร้านค้าออนไลน์ การขายสินค้าบน Facebook การยิงโฆษณาดันยอดขายเพื่อขยายฐานลูกค้า การติดตั้งเครื่องมือบริหารจัดการร้านค้าและช่วยปิดการขายและในด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ SME
         
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจริง (Workshop) จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ประจำบริษัท ดีเปิ้ล จำกัด ใน 2 หัวข้อ คือ 1.การติดตั้งเครื่องมือบริหารจัดการร้านค้า และช่วยปิดการขายได้จริง โดยคุณณัฐรัฐ ชื่นสุข AI Chatbot Specialist 2.การสอนยิงโฆษณา เพื่อดันยอดขายและขยายฐานลูกค้า โดยคุณพลอยไพลิน ชนะสกล Growth & Product Marketing Manager“เป้าหมายในการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME มีความรู้ และความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจขั้นพื้นฐาน จนสามารถนำวิธีการต่าง ๆ ไปปรับปรุง พัฒนาการบริหารจัดการร้านค้า ตลอดจนนำไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจของตนเองได้อย่างเหมาะสมแบบมืออาชีพ”นายทศพลกล่าว

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 23 พ.ค.2565 รับจำนวน 100 ราย โดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองธุรกิจบริการ โทร.0 2547 5985 และสายด่วน 1570

ปัจจุบัน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนและการดำเนินธุรกิจไปอย่างสิ้นเชิง จากแต่ก่อนเคยซื้อขายกันตามหน้าร้านที่ผู้ซื้อกับผู้ขายได้มาพบหน้า หรือต่อรองราคาสินค้ากัน ณ จุดขาย แต่ปัจจุบันผู้บริโภคส่วนใหญ่หันไปซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีและช่องทางการขายไปสู่ช่องทางออนไลน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อและอยู่รอดได้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ SME ที่มีอยู่มากกว่าธุรกิจประเภทอื่น ๆ ต้องมองหาช่องทางการขายไปสู่ตลาดออนไลน์ให้มากขึ้น อีกทั้งยังต้องต่อสู้กับผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ ที่มุ่งขายสินค้าเฉพาะช่องทางตลาดออนไลน์ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง