​“พาณิชย์”ยันช่วยเอกชนต่อสู้ กรณีถูกคู่ค้าใช้มาตรการตอบโต้ทุ่มตลาด-อุดหนุน-เซฟการ์ด

img

“พาณิชย์”ยันช่วยภาคเอกชนเตรียมความพร้อม ต่อสู้ แก้ต่าง กรณีคู่ค้าใช้มาตรการทางการค้ากับสินค้าไทย และติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด เพื่อแจ้งความคืบหน้า เพื่อให้เตรียมรับมือได้ล่วงหน้า โชว์ผลต่อสู้กรณีสหรัฐฯ ใช้ AD สินค้ายางรถยนต์ ทำให้อัตราภาษีไทยลดฮวบ ต่ำกว่าคู่แข่ง ส่วนสินค้าน้ำตาล ที่เวียดนามเปิดไต่สวน AD และ CVD สินค้ายานยนต์ ฟิลิปปินส์ใช้มาตรการเซฟการ์ด กำลังดำเนินการแก้ต่าง มั่นใจชี้แจงได้
         
นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการช่วยเหลือภาคเอกชน กรณีที่ถูกประเทศคู่ค้าใช้มาตรการทางการค้า ทั้งกรณีมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) การตอบโต้การอุดหนุน (CVD) และการใช้มาตรการปกป้องการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure: SG) โดยได้มีการกำหนดมาตรการช่วยเหลือและเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงเพื่อให้คำแนะนำแก่ภาคเอกชนในการแก้ต่างตามข้อกล่าวหาตามมาตรการต่างๆ รวมถึงการท้วงติงเพื่อรักษาสิทธิ์ให้แก่ภาคเอกชนที่จะต้องได้รับความเป็นธรรมและความโปร่งใสระหว่างกระบวนการไต่สวนจากรัฐบาลต่างประเทศตามมาตรฐานสากล
         
“ยืนยันว่าได้ดำเนินมาตรการเชิงรุก โดยการวางกลยุทธ์แก้ต่างให้กับสินค้าส่งออกไทยเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการค้า และยังได้มีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลยุทธ์การต่อสู้ที่เหมาะสมในแต่ละกรณี รวมทั้งติดตามความคืบหน้าของการใช้มาตรการของประเทศคู่ค้าอย่างใกล้ชิด และแจ้งผลให้กับผู้มีส่วนได้เสียทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งออก และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันมูลค่าทางการค้าของไทยในเวทีโลกต่อไป”นายกีรติกล่าว
         


นายกีรติกล่าวว่า สำหรับผลการช่วยเหลือภาคเอกชนที่ผ่านมา ได้มีการติดตามกรณีสหรัฐฯ ไต่สวน AD สินค้ายางรถยนต์ ซึ่งได้กล่าวหาไทยว่ามีอัตราการทุ่มตลาดในสินค้าดังกล่าวอยู่ที่ 106.4-217.5% โดยได้จัดประชุมหารือร่วมกับตัวแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ต่าง และได้จัดให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับมาตรการ AD และกระบวนการไต่สวนฯ ของสหรัฐฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในการดำเนินการแก้ต่าง
         
ขณะเดียวกัน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มีหนังสือถึงหน่วยงานไต่สวนของสหรัฐฯ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและให้ความเห็นในการแก้ต่างให้กับผู้ประกอบการยางรถยนต์ไทยต่อกรณีดังกล่าว ซึ่งผลจากการดำเนินการ ทำให้ผลการพิจารณา AD เบื้องต้นของสหรัฐฯ พบว่าผู้ส่งออกสินค้ายางรถยนต์ของไทยมีอัตราอากร AD ต่ำกว่าประเทศคู่แข่งคือ อยู่ที่ 13.25-22.21%
         
ส่วนสินค้ารายการอื่นที่อยู่ระหว่างกระบวนการไต่สวน เช่น สินค้าน้ำตาลที่เวียดนามไต่สวน AD และ CVD และสินค้ายานยนต์ที่ฟิลิปปินส์ไต่สวน SG ได้ดำเนินการแก้ต่าง โดยการแสดงข้อโต้แย้งและชี้ให้เห็นถึงความไม่เหมาะสมและชอบธรรมต่อการกำหนดมาตรการโดยรัฐบาลประเทศผู้ฟ้อง หรือการตอบแบบสอบถามเพื่อชี้แจงข้อมูล ข้อเท็จจริงว่าไทยไม่ได้มีพฤติกรรมการตามที่ถูกกล่าวหา โดยมั่นใจว่าจะทำให้ประเทศที่ใช้มาตรการเข้าใจ และหวังว่าจะการพิจารณาใช้มาตรการจะเป็นธรรมกับไทยมากที่สุด

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง