​“พาณิชย์”เคาะจ่ายส่วนต่างข้าวงวดที่ 16 ได้ชดเชย 4 ชนิด หอมมะลินอกพื้นที่รับเงินสูงสุด

img

“พาณิชย์” เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 16 ได้รับชดเชย 4 ชนิด ยกเว้นข้าวเปลือกหอมมะลิที่สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวไปแล้ว เผยข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ได้รับเงินสูงสุด ข้าวเปลือกเจ้าต่ำสุด

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 22 ก.พ.2564 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/64 รอบที่ 1 งวดที่ 16 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 15-21 ก.พ.2564 จำนวน 4 ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี และข้าวเปลือกเหนียว ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ได้มีการจ่ายชดเชยในงวดนี้ เนื่องจากสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว ซึ่งเป็นการจ่ายชดเชย 15 งวดติดต่อกัน เพราะยังมีราคาต่ำกว่าราคาที่ประกันรายได้


นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายในโดยผลการพิจารณาราคาตลาดปัจจุบันกับราคาที่ประกันรายได้ พบว่า ราคาข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 12,046.46 บาท มีส่วนต่างตันละ 1,953.54 บาท , ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 9,867.35 บาท มีส่วนต่างตันละ 132.65 บาท , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,900.59 บาท มีส่วนต่างตันละ 99.41 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 11,262.85 บาท มีส่วนต่างตันละ 737.15 บาท
         
ทั้งนี้ เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 16 ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 31,256.64 บาท , ข้าวเปลือกเจ้า 3,979.50 บาท , ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี 2,485.25 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 11,794.40 บาท
         
สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง