​กรมพัฒน์ฯ จับมือช้อปปี้ ปั้นเทรนเนอร์ ก่อนส่งติวเข้มเกษตรกรเข้าสู่การค้าออนไลน์

img

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือ Shopee จัดหลักสูตรพัฒนาเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด เป็นเทรนเนอร์ ช่วยเกษตรกรไทยขายสินค้าออนไลน์ พร้อมทำหลักสูตรเร่งรัดเฉพาะเกษตรกรที่มีความพร้อม สามารถเรียนรู้และเปิดร้านขายออนไลน์ได้ภายใน 20 นาที ส่วนผู้ที่ไม่พร้อม จะมีเทรนเนอร์เข้ามาช่วย
         
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับช้อปปี้ (Shopee) แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่ จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ภายใต้ชื่อ Shopee Bootcamp for Trainers ผ่านช่องทาง www.shopee-elearning.com เพื่อให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐพัฒนาศักยภาพเข้าสู่การเป็น “เทรนเนอร์” ซึ่งจะเฟ้นหาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด ที่มีความพร้อมมารับการอบรมให้มีความสามารถเป็นพี่เลี้ยง หรือที่ปรึกษาให้กับเกษตรกรไทยในจังหวัดของตน เพื่อเข้าสู่ตลาดการค้าออนไลน์  
         
ทั้งนี้ สำหรับเกษตรกรที่มีความพร้อม ช้อปปี้ ได้จัดหลักสูตร e-Learning ภายใต้ชื่อ Shopeee-Learning โดยแบ่งศักยภาพความพร้อมของเกษตรกรให้เหมาะสม เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพใน 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.เกษตรกรที่มีความพร้อมในการสร้างและการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ จะใช้หลักสูตร “20 นาที พร้อมขาย” โดยให้เกษตรกรสามารถสร้างร้านค้าออนไลน์ได้ด้วยตัวเอง และ 2.กลุ่มเกษตรกรที่ขาดความพร้อมในการสร้างและการบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ จะมีเจ้าหน้าที่จากสภาเกษตรกรแห่งชาติที่ผ่านหลักสูตร “ผู้ฝึกสอนมือโปร” มาเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจ (Train the Trainers) เพื่อช่วยให้คำแนะนำเกษตรกรในการสร้างร้านค้าออนไลน์ต่อไป
         


“การจัดโครงการ Shopee Bootcamp for Trainer มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาเทรนเนอร์ และให้เทรนเนอร์เหล่านี้ไปสอนเกษตรกรต่อ เพราะปัจจุบันนี้ การทำธุรกิจออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาท และมีส่วนสำคัญในการเพิ่มยอดขาย หากเกษตรกรไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ หรือไม่มีการทำการตลาดออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพพอ ก็จะเสียโอกาส จึงต้องผลักดันให้เข้าสู่การทำตลาดออนไลน์”
         
นอกจากนี้ กรมฯ และช้อปปี้ยังได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสนับสนุนเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการชุมชน รวมถึงการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างรากฐานการทำธุรกิจออนไลน์ และเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการไทย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการใช้อีคอมเมิร์ซ เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและชุมชน เป็นช่องทางการขยายตลาดไปสู่สากลและสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ ในปี 2564 คาดว่าการค้าออนไลน์จะมีมูลค่ากว่า 5 ล้านล้านบาท 

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง