​“พาณิชย์”ผลักดันอินโดนีเซียเร่งออกใบอนุญาตนำเข้า “ลำไย” เพิ่มความสะดวกส่งออกไทย

img

“พาณิชย์”ผลักดันอินโดนีเซียอำนวยความสะดวกออกใบอนุญาตนำเข้า “ลำไย” หลังยังมีความล่าช้า จนกระทบต่อการส่งออกลำไยของไทย พร้อมแจ้งข่าวดียกเลิกใบอนุญาตนำเข้า “หอมหัวใหญ่-กระเทียม” ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หลังโควิด-19 ระบาด เผยยังได้ตกลงผลักดันทำการยอมรับร่วมมาตรฐานสินค้าเกษตร หวังเปิดตลาดสินค้าเกษตรไทยเข้าสู่อินโดนีเซียได้ง่ายขึ้น
         
นายสรรเสริญ สมะละภา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2563 ที่ผ่านมา ได้หารือร่วมกับเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ที่ได้มาเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยไทยได้ใช้โอกาสนี้ขอให้อินโดนีเซียช่วยอำนวยความสะดวกการออกใบอนุญาตการนำเข้าผลไม้จากไทย โดยเฉพาะลำไย ซึ่งเป็นผลไม้ส่งออกสำคัญของไทย เนื่องจากผู้นำเข้าผลไม้ไทยในอินโดนีเซียเห็นว่ากระบวนการออกใบอนุญาตยังคงมีความล่าช้า และมีผู้นำเข้าเพียงไม่กี่รายที่ได้รับใบอนุญาต ซึ่งอินโดนีเซียรับจะติดตามปัญหานี้ พร้อมทั้งเสนอให้ใช้เวทีความร่วมมือด้านสินค้าเกษตรที่ทั้งสองฝ่ายมีอยู่ เป็นกลไกหารือเพื่อแก้ไขปัญหาอีกทางหนึ่ง   
         
ทั้งนี้ อินโดนีเซียยังแจ้งว่าได้ขยายระยะเวลาการผ่อนปรนข้อจำกัดการนำเข้าสินค้าเกษตรและวัตถุดิบต่างๆ เช่น การยกเลิกใบอนุญาตนำเข้าสำหรับกระเทียมและหอมหัวใหญ่ ที่อินโดนีเซียประกาศบังคับใช้เป็นการชั่วคราวในช่วงการระบาดของโควิด-19 ไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกจากเดิมที่จะสิ้นสุดมาตรการในช่วงเดือนพ.ค.2563 ซึ่งมาตรการนี้จะช่วยลดต้นทุนให้กับสินค้าเกษตรจากไทย รวมทั้งผู้ประกอบการในอินโดนีเซียเอง และยังสนับสนุนการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค
         


ขณะเดียวกัน ได้หารือถึงแนวทางที่จะพัฒนาความร่วมมือกับอินโดนีเซีย ที่จะช่วยสนับสนุนการค้าของไทย และสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะเกษตรกรให้สามารถขยายการส่งออกสินค้าไปยังอินโดนีเซียได้มากขึ้น โดยกระทรวงพาณิชย์จะร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผลักดันความร่วมมือกับอินโดนีเซียเรื่องการจัดทำการยอมรับด้านมาตรฐานการตรวจสอบรับรองสินค้าเกษตร และจะเชื่อมโยงสินค้าเกษตรศักยภาพของไทยเข้าสู่แพลตฟอร์ม thaitrade.com ที่อาจพัฒนาให้เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ของอินโดนีเซียได้ในอนาคต เพื่อเพิ่มช่องทางเข้าสู่ตลาดต่างประเทศให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรของไทยตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” 
         
“ทั้งสองฝ่ายได้หารือความร่วมมือเรื่องการค้าออนไลน์ ซึ่งเป็นรูปแบบการค้าที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด-19 โดยไทยได้นำเสนอใช้ thaitrade.com ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่กระทรวงพาณิชย์พัฒนาขึ้น โดยรวบรวมสินค้าจากผู้ส่งออกไทยที่มีคุณภาพสูงกว่า 10,000 ราย และครอบคลุมสินค้าหลากหลายกลุ่ม เพื่อเป็นช่องทางการค้าออนไลน์อีกหนึ่งทางเลือก ในการเลือกซื้อสินค้าให้กับผู้บริโภคของอินโดนีเซีย ซึ่งอินโดนีเซียแจ้งว่ากำลังพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ในลักษณะนี้เช่นกัน ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของไทยได้”นายสรรเสริญกล่าว
         
ปัจจุบันอินโดนีเซียเป็นคู่ค้าอันดับ 4 ของไทยในอาเซียน รองจากมาเลเซีย เวียดนาม และสิงคโปร์ และเป็นคู่ค้าอันดับ 7 ของไทยในโลก โดยในปี 2562 ไทยและอินโดนีเซียมีมูลค่าการค้ารวม 16,330 ล้านเหรียญสหรัฐ ไทยส่งออกไปอินโดนีเซียมูลค่า 9,098 ล้านเหรียญสหรัฐ และไทยนำเข้าจากอินโดนีเซียมูลค่า 7,232 ล้านเหรียญสหรัฐ

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง