“พาณิชย์”จ่อประกาศห้ามนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว เปิดให้แสดงความคิดเห็นถึง 15 มิ.ย.นี้

img

กรมการค้าต่างประเทศเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศห้ามนำเข้ารถจักรยานยนต์ใช้แล้ว รถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว และรถจักรยานใช้แล้วที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย หลังประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นตรงกันควรจะห้าม เพื่อแก้ปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน เปิดให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งรัฐและเอกชนแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 15 มิ.ย.63
         
นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ ยกร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้วเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ... เพื่อป้องกันปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และเพื่อให้การออกกฎหมายดังกล่าวเป็นไปด้วยความรอบคอบ กรมฯ ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ (www.dft.go.th) ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 มิ.ย.2563

         

ทั้งนี้ กรมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 17 หน่วยงาน เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมการขนส่งทางบก กรมการอุตสาหกรรมทหาร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสถาบันยานยนต์ เป็นต้น ประชุมหารือมีมติให้เห็นชอบให้รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว รถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว และรถจักรยานใช้แล้วที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย แต่ไม่รวมถึงรถพ่วงข้างที่ไม่ได้ติดตั้งมาพร้อมกับตัวรถ เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้า และให้ปรับปรุงประกาศกระทรวงพาณิชย์ฉบับเดิม เรื่อง การนำสินค้าเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 113) ซึ่งได้บังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.2539 ใหม่
         
โดยขอบเขตการควบคุมสินค้า ได้แก่ รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว รถจักรยานไฟฟ้าใช้แล้ว และรถจักรยานใช้แล้วที่ติดตั้งมอเตอร์ช่วย ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 87.11 และรถจักรยานยนต์ที่ใช้แล้วที่มีอายุเกิน 100 ปีขึ้นไป (รถโบราณ) ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภท 97.06
         
อย่างไรก็ตาม เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และอำนวยความสะดวกประชาชน รถจักรยานยนต์ใช้แล้วดังต่อไปนี้ จะได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมของกระทรวงพาณิชย์ คือ 1.รถของหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับเอกสิทธิ์ 2.รถซึ่งได้รับบริจาคภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 3.รถนำเข้าหรือส่งออกชั่วคราว 4.รถที่เคยจดทะเบียนใช้งานในไทย แต่ไม่สามารถจดทะเบียนใช้งานในต่างประเทศได้ 5.รถต้นแบบสำหรับการวิจัย พัฒนา หรือทดสอบสมรรถนะ 6.รถเพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ และ 7.รถที่เป็นยุทธภัณฑ์
 

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง