​กรมพัฒน์ฯ โชว์ระบบค้นหาข้อมูลหลักประกันต่อธนาคารโลก คาดดันอันดับยาก-ง่ายทำธุรกิจดีขึ้น

img

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าโชว์ระบบค้นหาข้อมูลหลักประกันทางธุรกิจ ณ จุดเดียว ให้ทีมวิจัยจากธนาคารโลก ที่เก็บข้อมูลนำไปใช้ในการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจปี 2021 ยันระบบตรวจได้ทันทีว่าทรัพย์สิน ทั้งเรือ เครื่องจักร สัตว์พานหะ ถูกนำไปใช้จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ หรือจดจำนองไว้แล้วหรือยัง เผยยังช่วยป้องกันการหลอกลวงนำหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนแล้วไปหลอกจำนำ-จำนองแก่เจ้าหนี้รายอื่นได้ด้วย คาดช่วยดันอันดับของไทยปีนี้ดีขึ้นแน่  
         
น.ส.ปัทมาวดี บุญโญภาส รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า เป็นต้น ดำเนินการพัฒนาระบบค้นหาข้อมูลหลักประกัน ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์กลางภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ หรือ Biz portal (https://biz.govchannel.go.th/) ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจในการสืบค้นข้อมูลทรัพย์ที่นำมาจดทะเบียนหลักประกันการชำระหนี้ได้ ณ จุดเดียว ทำให้สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าทรัพย์สินดังกล่าวถูกนำไปจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจหรือจดทะเบียนจำนองไว้แล้วหรือไม่ และยังเป็นการป้องกันการหลอกลวงจากมิจฉาชีพในการนำทรัพย์สินที่จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจแล้วไปหลอกจำนำ-จำนองแก่เจ้าหนี้รายอื่น
         
ทั้งนี้ ระบบดังกล่าว สามารถสืบค้นจากเลขทะเบียนทรัพย์สิน เช่น เลขทะเบียนเครื่องจักร เลขทะเบียนเรือ เลขทะเบียนรถยนต์ หรือเลขทะเบียนสัตว์พาหนะ
         
“ขณะนี้ กรมฯ ได้ออกแบบแบนเนอร์ระบบค้นหาข้อมูลหลักประกันติดไว้บนหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (www.dbd.go.th) และเว็บไซต์ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (www.diw.go.th) เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหาข้อมูลทรัพย์ที่นำมาจดทะเบียนหลักประกัน ซึ่งนับแต่วันที่เปิดใช้ระบบอย่างเป็นทางการในเดือนเม.ย.2563 จนถึงปัจจุบัน (18 พ.ค.) มีผู้เข้ามาค้นหาข้อมูลแล้วมากกว่า 500 ครั้ง”น.ส.ปัทมาวดีกล่าว

         

น.ส.ปัทมาวดีกล่าวว่า กรมฯ ยังได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) จัดการประชุมชี้แจงต่อทีมวิจัยจากธนาคารโลก เพื่อประกอบการจัดเก็บข้อมูลในการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business 2021) ในประเทศไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล เรื่องการดำเนินงานด้านตัวชี้วัดการได้รับสินเชื่อ (Getting Credit) โดยกรมฯ และ ก.พ.ร. ได้ร่วมกันชี้แจงรูปแบบการพัฒนาระบบค้นหาข้อมูลหลักประกัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการสืบค้นข้อมูลทรัพย์ที่นำมาจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีระบบฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันทางธุรกิจที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันสมัย สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ณ จุดเดียว โดยไม่จำเป็นต้องสืบค้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์นั้นๆ หลายหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นกรมเจ้าท่า (เรือ) กรมโรงงานอุตสาหกรรม (เครื่องจักร) กรมการปกครอง (สัตว์พาหนะ) ทำให้ภาคธุรกิจได้รับความสะดวกรวดเร็ว ช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายมากขึ้น

โดยหลังจากการชี้แจง คาดหวังว่าระบบค้นหาข้อมูลที่ได้จัดทำขึ้น จะทำให้ตัวชี้วัดการได้รับสินเชื่อ (Getting Credit) ของประเทศไทย ได้รับคะแนนเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ปี 2021 ในภาพรวมของประเทศไทยดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาการบริการต่างๆ ของภาครัฐตามข้อกำหนดของธนาคารโลก เพื่อการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ สิ่งสำคัญ คือ ประชาชนและภาคธุรกิจของไทยต้องได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งกรมฯ จะทำการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการให้ตรงจุดยิ่งขึ้นต่อไป
 

ติดตามข่าวสารแบบฉับไว
ส่งตรงถึงมือถือ คลิกเลย
ติดตามข่าวสารผ่าน Twitter
กดคลิก Follow ด้านล่าง