​บอร์ดแข่งขัน ตามติดพฤติกรรมเอาเปรียบ พบเพียบทั้งจองห้องพัก-ขายออนไลน์-เรียกแท็กซี่

  • News
  • 12 ส.ค. 2562
  • 830 เข้าดู
img

บอร์ดแข่งขันทางการค้า ตั้งคณะทำงานติดตามพฤติกรรมธุรกิจ ทั้งจองห้องพัก-ขายสินค้าออนไลน์ เรียกแท็กซี่ผ่านแอป โรงพยาบาลเอกชน หลังรับการร้องเรียน และพบเองว่า ผู้ประกอบการหลายรายเอาเปรียบ เข้าข่ายผิดกฎหมายแข่งขัน พร้อมทำไกด์ไลน์ธุรกิจแฟรนไชส์ ประกัน การเงิน พลังงาน โทรคมนาคม หวังให้เกิดการแข่งขันทางอย่างเสรีและเป็นธรรม

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ประธานกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดเผยว่า คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อติดตามพฤติกรรมของผู้ประกอบการในหลายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจที่ผู้บริโภคนิยมใช้บริการ ทั้งธุรกิจบริการจองห้องพักออนไลน์ , การขายสินผ่านเว็บไซต์ชั้นนำ , ธุรกิจการให้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน รวมถึงธุรกิจโรงพยาบาล เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมที่ขัดต่อพ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2562 ที่เป็นการเอาเปรียบทางธุรกิจ หรือแข่งขันกันอย่างไม่เสรี และเป็นธรรม จนส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นเสียหายทางธุรกิจ

สำหรับธุรกิจการจองห้องพักออนไลน์ และการขายสินค้าออนไลน์ ล่าสุดได้เชิญผู้บริหารเว็บไซต์ หรือแพลตฟอร์มหลายรายมาสอบถามข้อเท็จจริง เพราะได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของสินค้าหลายราย และเจ้าของโรงแรม รีสอร์ท รวมถึงคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า พบเองว่า เจ้าของเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มต่างๆ เอาเปรียบเจ้าของสินค้าด้วยการบังคับให้ลดราคาสินค้าและห้องพัก เพื่อทำโปรโมชั่น ซึ่งอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายแข่งขันทางการค้า

“ได้เชิญผู้บริหารเว็บไซต์ขายสินค้า และจองห้องพักชั้นนำหลายรายมาสอบถามข้อเท็จจริงแล้วว่ามีเงื่อนไขในการให้นำสินค้า และห้องพักเข้ามาขายเว็บไซต์อย่างไร มีการบังคับให้เจ้าของสินค้าลดราคา เพื่อจัดทำโปรโมชั่นจริงหรือไม่ มีการผูกขาด จำกัดการแข่งขัน หรือขัดขวาง หรือจำกัดการเข้าสู่ธุรกิจของรายใหม่หรือไม่ เป็นต้น หากพบว่า มีพฤติกรรมที่ขัดกับกฎหมายแข่งขันทางการค้าพ.ศ.2560 ก็จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย”

ส่วนธุรกิจการให้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชัน จากการติดตามข้อมูล พบว่า ผู้ให้บริการ 2 รายใหญ่ ได้ควบรวมธุรกิจกันในประเทศเพื่อนบ้านของไทย โดยไม่แจ้งให้หน่วยงานกำกับดูแลทราบล่วงหน้า อีกทั้งยังได้ปรับขึ้นราคาให้บริการอีก และมีนโยบายที่จะใช้ราคาเดียวกันทั่วโลก ซึ่งคณะทำงานกำลังพิจารณาว่าพฤติกรรมดังกล่าว จะส่งผลกระทบกับธุรกิจการให้บริการแท็กซี่ในไทยหรือไม่ อย่างไร

ขณะที่ธุรกิจโรงพยาบาล คณะทำงานอยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้างของโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชน เพื่อจะได้รู้ถึงพฤติกรรมการทำธุรกิจของโรงพยาบาลเอกชนว่ามีการแข่งขันที่เสรี และเป็นธรรมหรือไม่ หากพบว่า มีการฮั้วกันกำหนดราคาขายยา เวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ จนทำให้โรงพยาบาลคู่แข่งเสียหายทางธุรกิจ หรือมีการจำกัดการแข่งขัน ขัดขวาง หรือกีดขวางการทำธุรกิจ จนโรงพยาบาลคู่แข่งเสียหาย จะมีความผิด โดยต้องชำระค่าปรับทางปกครองไม่เกิน 10% ของรายได้ในปีที่กระทำผิด

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาจัดทำไกด์ไลน์ หรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นธรรมในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่มีหน่วยงานกำกับดูแลเป็นการเฉพาะ อย่างธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจการเงิน ธุรกิจประกัน ธุรกิจพลังงาน และไกด์ไลน์ควบรวมธุรกิจ หลังจากที่ได้บังคับใช้ไกด์ไลน์ธุรกิจค้าปลีกไปแล้วเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้ผู้ประกอบการธุรกิจ มีการแข่งขันอย่างเสรี และเป็นธรรมมากขึ้น คาดว่า จะแล้วเสร็จในเร็วๆ นี้ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป หากผู้ประกอบธุรกิจ มีพฤติกรรมต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในไกด์ไลน์ จะมีความผิดตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า

>>>ติดตามข่าวสารพาณิชย์แบบฉับไว ส่งตรงถึงมือถือได้ที่ http://line.me/ti/p/%40uld0329i
>>>ติดตามข่าวสารพาณิชย์ ผ่านทวิตเตอร์ https://twitter.com/CNAOnlineTwit