​กรมพัฒน์ฯ เซ็น MOU 4 พันธมิตร ผลักดันธุรกิจทำบัญชี-งบการเงินให้สะท้อนความเป็นจริง

  • News
  • 14 มี.ค. 2562
  • 705 เข้าดู
img

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงนาม MOU กับ 4 หน่วยงานพันธมิตร ผลักดันภาคธุรกิจทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้อง สะท้อนความเป็นจริง วาง 4 แนวทางดำเนินการ เริ่มจากให้ความรู้ด้านการทำบัญชี แนะนำโปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจรให้ธุรกิจนำไปใช้ จัดทำคู่มือยื่นแบบปรับปรุงข้อมูลทางภาษีอากรให้สอดรับกับพ.ร.บ.ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากร และเปิด Fast Track ให้นิติบุคคลที่ได้รับการยกเว้นเบี้ยปรับ ส่งงบการเงินฉบับใหม่แทนฉบับที่บกพร่อง

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับ 4 หน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ กรมสรรพากร สภาวิชาชีพบัญชี ธนาคารแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย “การสนับสนุนและกำกับดูแลผู้ประกอบการให้จัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ” เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจและนิติบุคคลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชี งบการการเงิน และเข้าสู่ระบบภาษี เพื่อสะท้อนการเจริญเติบโตของธุรกิจอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจได้ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

โดยการลงนาม MOU ในครั้งนี้ ได้กำหนดมาตรการสนับสนุนและวางแนวทางการกำกับดูแลผู้ทำบัญชีและผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของธุรกิจ โดยมีแนวทาง ได้แก่

1.จัดอบรมด้านการทำบัญชีเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ธุรกิจผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี

2.รวบรวมโปรแกรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจแบบครบวงจร ได้แก่ โปรแกรมสำนักงาน (Office) โปรแกรมหน้าร้าน (POS : Point Of Sale) และโปรแกรมบัญชี Online (Cloud Accounting) ภายใต้ชื่อโครงการ Total Solutions for SMEs เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาคธุรกิจได้เข้าถึงเทคโนโลยีและสามารถเลือกใช้โปรแกรมที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง และจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง

3.ร่วมมือกับกรมสรรพากรและสภาวิชาชีพบัญชี จัดทำคู่มือแนวทางการยื่นแบบสำหรับปรับปรุงข้อมูลทางภาษีอากรที่มีผลกระทบกับงบการเงินให้สอดรับกับพ.ร.บ.ยกเว้นเบี้ยปรับเงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ... ของกรมสรรพากร ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 7 มี.ค.2562 ที่ผ่านมา

4.เปิดช่องทางพิเศษเร่งด่วน (Fast Track) ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ให้กับนิติบุคคลกลุ่มที่อยู่ในเงื่อนไขได้รับการยกเว้นเบี้ยปรับหรือเงินเพิ่มตามพ.ร.บ. และประสงค์จะส่งงบการเงินฉบับใหม่ เพื่อทดแทนฉบับเดิมที่มีข้อผิดพลาด

“ที่ผ่านมา กรมฯ ได้เดินหน้าส่งเสริมนิติบุคคลและกำกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีให้สามารถจัดทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง ประกอบกับบูรณาการการทำงานร่วมกับกรมสรรพากรมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลงบการเงินที่นิติบุคคลนำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทางระบบ DBD e-Filing ไปยังฐานข้อมูลของกรมสรรพากรแบบอัตโนมัติทำให้นิติบุคคลที่ต้องยื่นแบบเสียภาษีอากรไม่ต้องแนบงบการเงินซ้ำ ช่วยให้ภาคธุรกิจสะดวกมากขึ้นและยังทำให้ฐานข้อมูลงบการเงินของประเทศเป็นข้อมูลชุดเดียวกัน สะท้อนความโปร่งใสของธุรกิจในประเทศ สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ”นายวุฒิไกรกล่าว

***ติดตามข่าวสารพาณิชย์แบบฉับไว ส่งตรงถึงมือถือได้ที่ http://line.me/ti/p/%40uld0329i
***ติดตามข่าวสารพาณิชย์ ผ่านทวิตเตอร์ https://twitter.com/CNAOnlineTwit