การจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ครั้งที่ 1/2560

  • Infographic
  • 19 เม.ย. 2560
  • 531 เข้าดู